Spuštění programu s pověřeními správce
  • V programu Windows Explorer klikněte na nabídku Start, pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu nebo spustitelný soubor vybraného programu a poté klikněte na možnost Spustit jako správce.

Další informace

  • Použití příkazu Spustit jako správce není omezeno pouze na účet správce.

  • Můžete použít příkaz Spustit jako správce ke spuštění programu, který tak vlastně spouštíte v kontextu účtu pro správu. Tento kontext účtu pro správu je použit pouze pro tento konkrétní program a je dostupný jen po dobu chodu programu.

    Další informace naleznete v části "Using Run as" (Jak používat příkaz Spustit jako) (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=28314).

  • Některé programy příkaz Spustit jako správce nepodporují.

  • Jestliže je příkaz Spustit jako správce neúspěšný, nebude k dispozici ani služba AIS (Application Information service).

Další odkazy


Obsah