Dialogové okno Nový uživatel

Položka Podrobnosti

Uživatelské jméno

Zde můžete zadat jméno uživatele, které bude fungovat jako název uživatelského účtu. Uživatelské jméno se nesmí shodovat s žádným jiným uživatelským jménem nebo názvem skupiny, které počítač spravuje. Jméno uživatele může obsahovat nanejvýš 20 velkých či malých písmen a dalších znaků, kromě následujících:

" / \ [ ] : ; | = , + * ? < > @

Název skupiny nesmí být složen pouze z teček (.) nebo mezer.

Jméno a příjmení

Zde můžete napsat jméno a příjmení uživatele. Doporučuje se také stanovit pro jména a příjmení pevná pravidla. Mohou tedy napřiklad vždy začínat buď jménem (Josef Novák), nebo příjmením (Novák, Josef).

Popis

Zde můžete napsat jakýkoli text, který bude popisovat uživatelský účet nebo uživatele.

Heslo

Zde můžete zadat heslo o maximální délce 14 znaků. Hesla rozlišují velká a malá písmena.

Potvrzení hesla

Zde znovu zadejte heslo, které tím potvrdíte.

Zaškrtávací políčko Při dalším přihlášení musí uživatel změnit heslo

Zadává, zda musí uživatel při dalším přihlášení změnit heslo.

Zaškrtávací políčko Uživatel nesmí měnit heslo

Zakazuje uživateli měnit přiřazené heslo. Tato možnost je většinou zaškrtnuta pouze v případě, kdy jsou účty používány více než jednou osobou, jako je případ účtu Guest. Toto nastavení nemá na členy skupiny Správci žádný účinek.

Zaškrtávací políčko Heslo je platné stále

Zadává, zda má heslo omezenou nebo neomezenou dobu platnosti. Tato možnost přepisuje nastavení Maximální stáří hesla v zásadě Heslo Zásady skupiny. Zvolte tuto možnost v případě, kdy přiřazujete nastavení službám (jako je např. Služba replikace souborů FRS) pomocí možnosti Služby. Toto nastavení přepisuje možnost Při dalším přihlášení musí uživatel změnit heslo.

Zaškrtávací políčko Účet je zablokován

Zadává, zda je vybraný účet zakázán.


Obsah