Doporučené postupy

 • Z důvodu zabezpečení nedoporučujeme připojovat se k počítači s pověřením správce.

  I když jste k počítači přihlášen bez oprávnění správce, stejně máte možnost použít příkaz Spustit jako správce a provést tak úlohy, které požadují vyšší úroveň oprávnění, než je standardní uživatelský účet. Další informace naleznete v části "Using Run as" (Jak používat příkaz Spustit jako) (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=28314).

 • Doporučujeme použít níže uvedená pravidla zabezpečení, která ještě více zabezpečí váš místní počítač:

  • Omezte počet uživatelů skupiny Administrators. Na místním počítači mají totiž členové skupiny Administrators oprávnění Úplné řízení.

   Další informace naleznete v části Proč není vhodné pracovat s počítačem jako správce.

  • Ponechejte zakázaný také účet Guest. Účet Guest je využívaný lidmi, kteří v současné době žádný účet v počítači nemají. Účet Guest také nevyžaduje žádné heslo a tím se stává bezpečnostním rizikem. Ve výchozím nastavení je účet Guest zakázaný a doporučujeme tento stav neměnit.

   Další informace naleznete v části Místní uživatelské účty.

  • Ponechejte účet Správce zakázaný. Ve výchozím nastavení je účet Správce zakázaný a doporučujeme tento stav neměnit.

   Další informace naleznete v části Místní uživatelské účty.

  • Některá výchozí uživatelská práva určitých výchozích místních skupin mohou dát členům těchto skupin možnost, aby získali na vašem počítači dodatečná práva včetně práv správce. Všem osobám, které jsou členy skupin Administrators a Backup Operators, je nutné z tohoto důvodu důvěřovat stejným způsobem.

   Další informace o těchto skupinách naleznete v části Výchozí místní skupiny.

  • Projděte důležité informace o zabezpečení týkající se místních uživatelů a skupin.

 • Pokud pracujete v síti s počítači vybavenými systémy Windows 95 a Windows 98, nepoužívejte hesla delší než 14 znaků.

  Maximální délka hesla může být 127 znaků. Počítače se systémy Windows 95 a Windows 98 ovšem podporují jen hesla nemající více než 14 znaků. Pokud je vaše heslo delší než 14 znaků, nebude pravděpodobně možné přihlásit se k síti z počítačů se systémy Windows 95 a Windows 98.

  Další informace naleznete v části Vytvoření místního uživatelského účtu.


Obsah