Členství ve skupině Správci je minimálním oprávněním nutným pro provedení tohoto postupu. Další informace naleznete v části "Další informace" této kapitoly.

Přidání člena do místní skupiny

Pokud chcete přidat člena do místní skupiny pomocí rozhraní systému Windows
 1. Spusťte nástroj Správa počítače.

 2. Klikněte ve stromu konzoly na možnost Skupiny.

  Kde?

  • Správa počítače\Systémové nástroje\Místní uživatelé a skupiny\Uživatelé

 3. Klikněte pravým tlačítkem na skupinu, do které chcete přidat člena, klikněte na možnost Přidat do skupiny a poté klikněte na možnost Přidat.

 4. V dialogovém okně Výběr uživatele, počítače nebo skupiny proveďte následující kroky:

  • Pokud chcete do této skupiny přidat uživatelský nebo skupinový účet, zadejte názvy těchto uživatelských nebo skupinových účtů do pole Zadejte názvy objektu k výběru a klikněte na tlačítko OK.

  • Pokud chcete do této skupiny přidat účet počítače, klikněte na možnost Typy objektů, zaškrtněte políčko Počítače a klikněte na tlačítko OK. Do pole Zadejte název objektu k výběru zadejte požadovaný název účtu počítače, který chcete do skupiny přidat, a klikněte na tlačítko OK.

Další informace

 • K dokončení tohoto úkolu je potřeba na vyzvání poskytnout vaše pověření pro účet Správce na místním počítači nebo být na místním počítači členem skupiny Administrators.

 • Pokud chcete člena z místní skupiny odebrat, klikněte na položku příslušného uživatelského účtu, skupinového účtu nebo účtu počítače v možnosti Členové a poté klikněte na tlačítko Odebrat.

 • Všechna práva a oprávnění přiřazená ke skupině jsou přiřazená všem členům této skupiny.

 • Omezte počet uživatelů skupiny Administrators. Na místním počítači mají totiž členové skupiny Administrators oprávnění Úplné řízení.

 • Jestliže je počítač připojen k doméně, můžete do místní skupiny přidat uživatelské účty, účty počítače a účty skupiny z této domény a z důvěryhodných domén.

Pokud chcete přidat člena do místní skupiny pomocí příkazového řádku
 1. Spusťte příkazový řádek.

 2. Pokud chcete přidat člena do skupiny Backup Operators, zadejte:

  net localgroup "Backup Operators" "<MemberName>" /add

  Příkaz je třeba zadat s uvozovkami.

Další požadavky

 • K dokončení tohoto úkolu je potřeba na vyzvání poskytnout vaše pověření pro účet Správce na místním počítači nebo být na místním počítači členem skupiny Administrators.

 • Všechna práva a oprávnění přiřazená ke skupině jsou přiřazená všem členům této skupiny.

 • Omezte počet uživatelů skupiny Administrators. Na místním počítači mají totiž členové skupiny Administrators oprávnění Úplné řízení.

 • Jestliže je počítač připojen k doméně, můžete do místní skupiny přidat uživatelské účty, účty počítače a účty skupiny z této domény a z důvěryhodných domén.

Další odkazy


Obsah