Vytvoří výslednou sadu pro tabulku, což představuje seznam sloupců pro zadané tabulky. Pokud požadujete sloupce pro synonymum typu PUBLIC, je nutné nastavit připojovací atribut SYNONYMCOLUMNS a jako argument szTableOwner zadat prázdný řetězec. Ovladač při vrácení sloupců pro synonymum typu PUBLIC nastaví sloupec TABLE NAME na prázdný řetězec. Výsledná sada obsahuje na konci každého řádku další sloupec, ORDINAL POSITION. Tato hodnota představuje pořadí sloupce v tabulce.