Import nastavení z konfiguračního souboru

Pokud chcete importovat nastavení z konfiguračního souboru pomocí rozhraní systému Windows
  1. Chcete-li spustit konzolu Konfigurace klienta NAP, klikněte na tlačítko Start, na příkaz Všechny programy, dále na příkaz Příslušenství a na příkaz Spustit, zadejte příkaz NAPCLCFG.MSC a klikněte na tlačítko OK.

  2. Pravým tlačítkem myši klikněte na položku Správa klienta architektury NAP a poté klikněte na příkaz Importovat.

  3. V dialogovém okně Import konfigurace architektury NAP v části Vyhledat klikněte na umístění konfiguračního souboru.

  4. V možnosti Název souboru zadejte název konfiguračního souboru.

  5. Klikněte na tlačítko Otevřít.

Další informace

  • Tento postup vyžaduje, aby byl uživatel členem skupiny Administrators v místním počítači nebo aby mu byla přidělena příslušná oprávnění. Pokud je počítač připojen k doméně, budou pravděpodobně tento postup moci provést členové skupiny Domain Admins. Z hlediska zabezpečení je nejvhodnější při provádění tohoto postupu použít příkaz Spustit jako.

Pokud chcete importovat nastavení z konfiguračního souboru pomocí příkazového řádku
  1. Chcete-li otevřít příkazový řádek, klikněte na tlačítko Start, na příkaz Všechny programy, na položku Příslušenství a poté klikněte na položku Příkazový řádek.

  2. Zadejte: netsh nap client import filename = <název_souboru>

Následující tabulka určuje základní postup pro zadání zástupného textu, který byl v příkazu netsh zadán kurzívou.

Zástupný text Možné hodnoty Popis

<název_souboru>

Jakýkoli řetězec

Název a cesta ke konfiguračnímu souboru.

Další požadavky

  • Tento postup vyžaduje, aby byl uživatel členem skupiny Administrators v místním počítači nebo aby mu byla přidělena příslušná oprávnění. Pokud je počítač připojen k doméně, budou pravděpodobně tento postup moci provést členové skupiny Domain Admins. Z hlediska zabezpečení je nejvhodnější při provádění tohoto postupu použít příkaz Spustit jako.

Další odkazy


Obsah