Architektura NAP (Network Access Protection) je jednou z nejočekávanějších funkcí operačního systému Windows Server® 2008. Tato nová platforma umožňuje správcům sítě definovat úrovně přístupu k síti na základě identity klienta, skupin, do kterých klient patří, a míry kompatibility klienta s podnikovými zásadami. Pokud klient nesplňuje požadavky, architektura NAP poskytuje mechanismus pro automatické uvedení klienta do kompatibilního stavu (proces označovaný jako náprava) a následné dynamické zvýšení úrovně přístupu k síti. Architektura NAP je podporována systémy Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP s aktualizací Service Pack 3 (SP3), Windows Server 2008 a Windows Server® 2008 R2.

Poznámka

V klientských počítačích se systémem Windows 7 je architektura NAP integrována do Centra akcí. Pokud je klientský počítač architektury NAP označen jako nesplňující požadavky zásad stavu sítě, získáte další informace zobrazením kategorie Architektura NAP (Network Access Protection) v části Zabezpečení. V Klientských počítačích NAP, které splňují požadavky na stav, a v počítačích, ve kterých není spuštěna služba Agent NAP, nejsou v Centru akcí zobrazeny informace o architektuře NAP.

Součástí architektury NAP je také rozhraní API používáné vývojáři a dodavateli k integraci vlastních produktů a k využití ověřování stavu, vynucení přístupu a průběžného vyhodnocení kompatibility. Další informace o rozhraní NAP naleznete na stránce Architektura NAP (Network Access Protection (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=128423 (stránka může být v angličtině).


Obsah