Umožňuje připojení ke zdroji dat se souborovými názvy DSN (Data Source Name). Zdroj dat založený na souboru, který nutně nemusí být vyhrazený uživateli ani místní v počítači, mohou sdílet všichni uživatelé, kteří mají nainstalovány shodné ovladače.

Ovládací prvek Popis

Souborové zdroje dat

Zobrazí všechny souborové názvy DSN a podadresáře adresáře uvedeného v poli Oblast hledání. Dvojitým kliknutím na název DSN se připojíte ke zdroji dat.

Oblast hledání

Určuje adresář, jehož podadresáře a souborové názvy DSN jsou uvedeny v okně níže. Kliknutím na šipku dolů vedle tohoto textového pole zobrazíte úplnou strukturu adresářů.

Ikona O úroveň výš

Nahradí adresář zobrazený v poli Oblast hledání adresářem, který se nachází o úroveň výš.

Název DSN

Zobrazuje název souborového DSN vybraného v seznamu Souborové zdroje dat nebo zadaného ručně.

Nový

Kliknutím přidáte nový souborový zdroj dat. Ve zobrazeném dialogovém okně Vytvoření nového zdroje dat vyberte ovladač, pro který chcete přidat souborový zdroj dat, klikněte na tlačítko Další a zadejte název či umístění nového souborového názvu DSN. Opětovným kliknutím na tlačítko Další zobrazíte souhrn nových informací. Kliknutím na tlačítko Dokončit zobrazíte dialogové okno umožňující nastavení daného ovladače.

OK

Zavře dialogové okno Vybrat zdroj dat a připojí se k souborovému zdroji dat označenému v textovém poli Název DSN. Chcete-li přijmout změny provedené v seznamu Souborové zdroje dat není nutné kliknout na tlačítko OK. Změny v seznamu jsou přijaty při kliknutí na tlačítko OK v dialogovém okně umožňujícím nastavení zdroje dat.

Storno

Zavře dialogové okno Vybrat zdroj dat. Nedojde k připojení k souborovému zdroji dat. Změny provedené pomocí ovládacích prvků v jiných dialogových oknech nebudou vráceny zpět.

Nápověda

Zobrazí toto téma nápovědy.