Zobrazuje informace o ovladačích rozhraní ODBC nainstalovaných v počítači. Prostřednictvím této karty nelze provádět žádné akce. Chcete-li přidat či odebrat ovladače rozhraní ODBC, je nutné použít instalační program příslušného ovladače.

Ovládací prvek Popis

Ovladače rozhraní ODBC

Zobrazí název, verzi, společnost, název souboru a datum vytvoření souboru jednotlivých ovladačů rozhraní ODBC v počítači.

OK

Zavře dialogové okno Správce zdrojů dat ODBC.

Storno

Zavře dialogové okno Správce zdrojů dat ODBC.

Nápověda

Zobrazí toto téma nápovědy.