Slouží k přidání, odstranění a nastavení zdrojů dat s uživatelskými názvy DSN (Data Source Names). Tyto zdroje dat jsou místní v počítači a jsou přístupné pouze aktuálním uživatelům.

Ovládací prvek Popis

Uživatelské zdroje dat

Zobrazí seznam všech uživatelských názvů DSN včetně názvu a příslušného ovladače. Dvojitým kliknutím na uživatelský název DSN zobrazíte dialogové okno umožňující nastavení zdroje dat pro daný ovladač.

Přidat

Kliknutím přidáte nový uživatelský zdroj dat. Ve zobrazeném dialogovém okně Vytvoření nového zdroje dat vyberte ovladač, pro který chcete přidat uživatelský zdroj dat, a klikněte na tlačítko Dokončit. Zobrazí se dialogové okno umožňující nastavení tohoto ovladače.

Odebrat

Odebere vybraný název uživatelského zdroje dat ze seznamu Uživatelské zdroje dat.

Konfigurovat

Kliknutím změníte konfiguraci vybraného uživatelského zdroje dat. Zobrazí se dialogové okno umožňující nastavení zdroje dat daného ovladače.

OK

Zavře dialogové okno Správce zdrojů dat ODBC. Chcete-li přijmout změny provedené v seznamu Uživatelské zdroje dat není nutné kliknout na tlačítko OK. Změny v seznamu jsou přijaty při kliknutí na tlačítko OK v dialogovém okně umožňujícím nastavení zdroje dat.

Storno

Zavře dialogové okno Správce zdrojů dat ODBC, nevrátí však zpět změny provedené pomocí ovládacích prvků v jiných dialogových oknech.

Nápověda

Zobrazí toto téma nápovědy.