Pokud používáte sdružování připojení, je na této kartě možné změnit prodlevu opakování připojení a časový limit vybraného ovladače. Můžete zde také povolit nebo zakázat monitorování výkonu, při kterém jsou zaznamenávány statistické údaje připojení. Sdružování připojení umožňuje aplikacím používat připojení z fondu připojení bez nutnosti obnovit připojení. Po vytvoření připojení a jeho umístění do fondu mohou aplikace toto připojení znovu použít, aniž by musel proběhnout celý proces připojení. Dojde k nárůstu výkonu.

Ovládací prvek Popis

Ovladače rozhraní ODBC

Zobrazuje seznam názvů všech nainstalovaných ovladačů rozhraní ODBC a jejich možnosti časového limitu sdružování připojení. Chcete-li nastavit možnost časového limitu, dvakrát klikněte na příslušný název ovladače rozhraní ODBC.

Časový limit sdružování připojení

Pro vybraný ovladač nastaví časový limit sdružování připojení v sekundách. Chcete-li nastavit atributy sdružování připojení, dvakrát klikněte na název příslušného ovladače. Zobrazí se dialogové okno Nastavit atributy sdružování připojení. Můžete nastavit časový limit, po který zůstanou nepoužívaná připojení ve fondu, a také aktivovat sdružování připojení pro vybraný ovladač.

Povolit

Povolí čítače sledování výkonu sdružování připojení. Další informace o sledování výkonu naleznete na webu MSDN na stránce ODBC Programmer's Reference (Referenční příručky pro programátory ODBC).

Zakázat

Zakáže čítače sledování výkonu sdružování připojení. Další informace o sledování výkonu naleznete na webu MSDN na stránce ODBC Programmer's Reference (Referenční příručky pro programátory ODBC).

Prodleva opakování

Určuje prodlevu čekání Správce ovladačů rozhraní ODBC před opakovaným vytvořením připojení k databázovému serveru (v sekundách, lze použít pouze méně než šest číslic).

OK

Přijme změny nastavení sdružování připojení a ponechá otevřené dialogové okno Správce zdrojů dat ODBC.

Storno

Zavře dialogové okno Správce zdrojů dat ODBC bez uložení provedených změn nastavení.

Použít

Přijme změny nastavení sdružování připojení a ponechá otevřené dialogové okno Správce zdrojů dat ODBC.

Nápověda

Zobrazí toto téma nápovědy.