Dialogové okno Nastavení ODBC pro dBASE obsahuje (mimo jiné) následující ovládací prvky:

Informace o zdroji dat

Identifikuje databázi dBASE, výchozí je název přidělený výrobcem. Pole Popis, které je ve výchozím nastavení prázdné, může obsahovat popisné kvalifikátory.

Databáze

Vyberte verzi a umístění jakékoli nainstalované databáze dBASE. Pokud zaškrtnete políčko Použít aktuální adresář, možnosti Vybrat adresář a Vybrat indexy budou zakázány.

Možnosti

Kliknutím na tuto možnost můžete změnit následující možnosti ovladače:

  • Pořadí řazení. Pro účely řazení/třídění.
  • Časový limit stránky. Doba (v desetinách sekundy), po kterou zůstává nepoužitá stránka ve vyrovnávací paměti. Vždy musí být vyšší než 0.
  • Výhradní přístup. Omezí přístup k databázi pouze na jednoho uživatele.
  • Zobrazit odstraněné řádky. Určuje, zda řádky označené jako odstraněné lze načíst nebo zda lze přejít na jejich umístění.
  • Přibližný počet řádků. Určuje, zda jsou aproximovány statistiky velikosti tabulky.
Poznámka:
Podrobné a programové informace o tomto ovladači se nacházejí v knihovně MSDN. Další informace lze nalézt v tématech Převod zdroje dat, Soubory dBASE, Položky registru IISAM a Společné soubory součástí rozhraní ODBC v této nápovědě. dBASE je produkt společnosti INPRISE Corporation a je dodáván s vlastní nápovědou.