Ovladače ODBC Desktop Database Drivers verze 4.0 obsahují následující soubory ISAM pro Paradox:

32bitová metoda ISAM Verze Paradox

Mspdox40.dllOdpdx32.dll

Paradox 3.x Paradox 4.xParadox 5.x