Chcete-li použít dialogové okno Další možnosti – nastavení, je třeba nejprve zadat přihlašovací jméno a heslo pro tento ovladač.

V závislosti na požadavcích zabezpečení ve vašem systému vás ovladač může vyzvat k zadání uživatelského jména a hesla, pokud zdroj dat používá systémovou databázi (databázi pracovní skupiny). Výchozí uživatelské jméno je Admin a výchozí heslo aplikace Microsoft Access pro uživatele Admin je prázdný řetězec.

Ovladač při přístupu k jakékoli databázi aplikace Access použije následující možnosti dostupné v dialogovém okně Další možnosti – nastavení.

DefaultDir

Určuje výchozí adresář, ke kterému má ovladač přistupovat.

Driver

Slouží k zadání vlastního názvu pro tento ovladač Access.

FIL

Typ souboru. „MS Access“ pro Microsoft Access.

ExtendedAnsiSQL

Atribut připojovacího řetězce. Pokud je nastavena hodnota 1, povolí to funkce databázového stroje Jet 4.0, například vytváření a přetahování zobrazení a procedur, zjišťování zkrácení dat, nové typy dat a používání seznamu vyhrazených slov pro SQL-92. Výchozí hodnota je 0, která žádné tyto funkce nepovolí.

ImplicitCommitSync

Určuje, jak jsou změny provedené mimo transakci zapsány do databáze. Tato hodnota je původně nastavena na „Yes“, což znamená, že ovladač Microsoft Access bude v interní/implicitní transakci čekat na dokončení zpracování.

MaxBufferSize

Velikost vnitřní vyrovnávací paměti (v kB), kterou používá aplikace Microsoft Access pro přesun dat na disk a z disku. Výchozí velikost vyrovnávací paměti je 2 048 kB (zobrazeno jako 2 048). Lze použít libovolné celé číslo dělitelné 256. Toto nastavuje stejnou možnost jako položka Velikost vyrovnávací paměti v dialogovém okně Nastavení.

MaxScanRows

Počet prověřovaných řádků při nastavování typu dat sloupce na základě existujících dat.

Může být libovolné číslo od 1 do 16. Výchozí hodnota je 8. Pokud je nastavena hodnota 0, prověří se všechny řádky. Číslo mimo tento rozsah vrátí chybu.

PageTimeout

Doba (v desetinách sekundy), po kterou zůstává nepoužitá stránka ve vyrovnávací paměti. Pro ovladač Microsoft Access je výchozí hodnota 0,5 sekund a hodnota musí být vyšší než 0. Tato možnost platí pro všechny zdroje dat, které používají ovladač Microsoft Access.

ReadOnly

Stanoví databázi jako jen pro čtení. Zakáže tak aktualizovat databázi.

SafeTransactions

Pokud je hodnota 0 (výchozí), všechny transakce jsou zpracovány okamžitě. Pokud je hodnota 1, všechny transakce jsou uloženy na disk jen po operaci zpracování, je ale mírně snížen výkon.

Threads

Počet podprocesů na pozadí, které modul používá. Výchozí hodnota je 3. Uživatel může zvýšit počet podprocesů, pokud databáze vykazuje vyšší aktivitu.

UserCommitSync

Určuje, zda ovladač Microsoft Access bude provádět explicitní uživatelem definované transkance asynchronně. Výchozí možnost je „Yes“, což znamená, že ovladač Microsoft Access bude v uživatelem definované transakci čekat na dokončení zpracování.

Nastavení hodnoty „No“ může v prostředí s více uživateli vést k nepředvídatelným následkům transakcí.