Ovladače ODBC Desktop Database Drivers verze 4.0 obsahují následující soubory ISAM pro ovladač Microsoft dBASE:

32bitová metoda ISAM Verze dBASE

Msxbse40.dllOddbse32.dll

dBASE IIIdBASE IVdBASE 5.0