Ovladače ODBC Desktop Database Drivers 4.0 obsahují dva 32bitové soubory ISAM pro textové soubory: Mstext40.dll a Odtext32.dll.