Nástroj Sledování prostředků systému Windows umožňuje zobrazit, které popisovače a moduly používá vybraný proces.

 • Popisovače jsou ukazatele, které odkazují na různé prvky systému, mezi něž patří mimo jiné i soubory, klíče registru, události nebo adresáře.

 • Moduly jsou pomocné soubory nebo programy, mezi něž patří například soubory knihovny DLL (dynamic-link library).

Spuštění nástroje Sledování prostředků
 • Klikněte na tlačítko Start, klikněte do pole Spustit hledání, zadejte příkaz resmon.exe a stiskněte klávesu ENTER.

Zobrazení všech popisovačů a modulů přiřazených k procesu
 1. Na kartě CPU ve sloupci Obrázek tabulky Procesy zaškrtněte políčko vedle názvu procesu, u něhož chcete zobrazit přiřazené popisovače a moduly. Vybrané procesy budou přesunuty do horní části sloupce.

 2. Rozbalte tabulky Přidružené popisovače a Přidružené moduly kliknutím na jejich záhlaví. Oranžový panel pod záhlavím jednotlivých tabulek označuje vybrané procesy.

 3. Zkontrolujte výsledky v podrobných tabulkách. Chcete-li výsledky upřesnit, můžete pomocí následujícího postupu vyhledat v tabulce Přidružené popisovače specifické popisovače.

Identifikace aplikací pomocí popisovače
 • V záhlaví tabulky Přidružené popisovače klikněte do pole Vyhledat popisovače, zadejte název popisovače, který chcete vyhledat, a poté klikněte na tlačítko vyhledávání.

  Poznámka

  U vyhledávaného řetězce se nerozlišují malá a velká písmena a nejsou podporovány zástupné znaky. Při vyhledávání popisovačů můžete zadat celý řetězec nebo jeho část. Například vyhledávání řetězce c:\windows vrátí všechny popisovače s řetězcem c:\windows jako součástí názvu popisovače.

 • Chcete-li upřesnit výsledky vyhledávání, můžete v tabulce Procesy po dokončení vyhledávání zaškrtnout políčko vedle názvu příslušného procesu. Výsledky budou poté filtrovány podle vybraného procesu nebo procesů.

  Poznámka

  Tabulka výsledků není dynamicky aktualizována. Domníváte-li se, že došlo ke změně stavu systému, dalším kliknutím na tlačítko vyhledávání obnovíte výsledky.

Další informace