Toto dialogové okno slouží ke konfiguraci nastavení portů vzdáleného přístupu pro toto zařízení.

MožnostPopis

Připojení vzdáleného přístupu (pouze příchozí)

Výběrem této možnosti určíte, že pro porty tohoto zařízení jsou povolena příchozí připojení vzdáleného přístupu.

Připojení směrování pomocí vyžádaného volání (příchozí i odchozí)

Výběrem této možnosti určíte, že pro porty tohoto zařízení jsou povolena příchozí i odchozí připojení vyžádaného volání.

Připojení směrování pomocí vyžádaného volání (pouze odchozí)

Výběrem této možnosti určíte, že pro porty tohoto zařízení jsou povolena pouze odchozí připojení vyžádaného volání.

Telefonní číslo tohoto zařízení

Telefonní číslo zařízení. Telefonní číslo se používá jako ID volané stanice a u připojení pomocí protokolu BAP (Bandwidth Allocation Protocol). Pokud klient vzdáleného přístupu podporující protokol BAP požádá o nové připojení, server vzdáleného přístupu odešle zpět zprávu obsahující telefonní číslo pro nové připojení.

V případě ID volané stanice je nutné v následujících situacích volané číslo nakonfigurovat ručně:

  • Používáte atribut Called-Station-Id v zásadě sítě

  • Telefonní linka, telefonní hardware a ovladač pro telefonní hardware nepodporují identifikaci volaného čísla

Číslo zde zadané se musí shodovat s číslem zadaným v atributu Called-Station-Id v zásadě sítě. V opačném případě bude připojení odmítnuto. Pokud telefonní linka, telefonní hardware a ovladač pro telefonní hardware podporují identifikaci volaného čísla, bude zde zadané číslo ignorováno.

U portů protokolu L2TP (Layer Two Tunneling Protocol) nebo PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) je zde zadané číslo IP adresou, která je přidělena rozhraní serveru virtuální privátní sítě (VPN), na kterém jsou připojení VPN přijímána.

Maximální počet portů

Maximální počet portů tohoto zařízení. Nové nastavení lze také vybrat kliknutím na šipky. Tuto vlastnost lze konfigurovat pouze u zařízení podporujících variabilní počet portů.


Obsah