V části Zásady auditu Průvodce konfigurací zabezpečení lze konfigurovat zásady auditu pro vybraný server.