S využitím informací poskytnutých na této stránce nastaví Průvodce konfigurací zabezpečení úroveň ověřování LAN Manager, která je vhodná pro dané prostředí. Tato úroveň bude použita k ověřování místních účtů ve vzdálených počítačích, které se pokoušejí o odchozí připojení přes daný server.

Tato úroveň ověřování LAN Manager určuje, který protokol ověřování pomocí výzvy a odezvy je přijatelný pro přihlášení k síti. Tato volba ovlivňuje úroveň protokolu ověřování používaného na straně klientů, vyjednanou úroveň zabezpečení relace a úroveň ověřování přijímanou servery.

Zaškrtávací políčko Systémy Windows NT 4.0 s aktualizací Service Pack 6a nebo novější se používá pro zjištění, zda klienti připojení k tomuto serveru podporují ověřování NTLMv2. Počítače používající systém Windows NT 4.0 Service Pack 4 (SP4) a starší ověřování NTLMv2 nepodporují. Počítače se systémy Windows 95 a Windows 98 protokol NTLM nepodporují.

Zaškrtávací políčko Hodiny které jsou synchronizovány s hodinami vybraného serveru také ověřuje, zda klient splňuje požadavky na použití ověřování NTLMv2. Pro NTLMv2 je požadována synchronizace. Starší systémy nepoužívají synchronizaci hodin. Pokud se v síti nacházejí pouze počítače používající systémy Windows 2000, Windows XP nebo Windows Server 2003, označte, že dané prostředí používá synchronizaci hodin.

Klíč registru

  • HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Control\LSA\LMCompatibilityLevel

Související nastavení zabezpečení

  • Zabezpečení sítě: Úroveň ověřování pro systém LAN Manager

Zadání nepřesných informací může přerušit komunikaci mezi počítači v síti. Všechny počítače, k nimž se vybraný server připojuje pomocí místních účtů, musí obsahovat hodiny, které jsou synchronizovány s hodinami vybraného serveru

Další informace o tomto nastavení zabezpečení naleznete v článku Network security: LAN Manager authentication level (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=91045) (stránka může být v angličtině).