Při vytváření pravidel brány firewall v Průvodci konfigurací zabezpečení můžete vybrat služby, které mají být pravidlem brány firewall omezeny. Chcete-li k omezení služby použít bránu firewall, vyberte službu ze seznamu služeb. Každé pravidlo brány firewall může omezit pouze jednu službu.

Seznam služeb obsahuje názvy služeb na daném serveru a také jejich krátký název. Služba je typ aplikace, která je spuštěná na pozadí systému bez uživatelského rozhraní. Služby zajišťují základní funkce operačního systému, například webové služby, protokolování událostí, souborové služby, tisk, šifrování a zprávy o chybách.