Pomocí tohoto postupu můžete odebrat přístup uživatele k lince nebo telefonu v telefonním subsystému. Po provedení postupu nebude možné, aby programy klienta telefonního subsystému spuštěné daným uživatelem používaly linku nebo telefon na telefonním serveru.

Členství v místní skupině Administrators či ekvivalentních skupinách je minimálním předpokladem pro dokončení tohoto postupu. Na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477 zkontrolujte podrobnosti o používání příslušných účtů a členství ve skupině.

Odebrání přiřazení uživatele telefonního subsystému k lince nebo telefonu
  1. Otevření modulu snap-in Telefonní subsystém.

  2. Ve stromu konzoly klikněte na zprostředkovatele služeb, kterého chcete spravovat. Zprostředkovatele vyhledáte tak, že dvakrát kliknete na možnost Telefonní subsystém, dvakrát kliknete na server, který chcete spravovat, a kliknete na zprostředkovatele služeb pro linku, kterou chcete přiřadit.

  3. V podokně podrobností klikněte v části Název linky nebo Název telefonu na příslušnou linku nebo telefon.

  4. V nabídce Akce klikněte na možnost Upravit uživatele.

  5. V dialogovém okně Upravit uživatele vyberte uživatele v části Přiřazení uživatelé a klikněte na tlačítko Odebrat.

Další požadavky
  • Tento postup vyžaduje, aby byl uživatel členem skupiny Administrators v místním počítači nebo aby byl určen jako správce telefonního subsystému. Další informace naleznete v tématu Určení správců telefonního subsystému.

  • Přiřazení několika uživatelů k linkám nebo telefonům telefonního subsystému lze odebrat současně pomocí příkazu TSecImp. Další informace naleznete v tématu Použití nástroje příkazového řádku TSecImp.

Další odkazy


Obsah