Čip TPM může být v některém z následujících stavů:

  • Bez přiřazeného vlastníka a vypnutý

  • Bez přiřazeného vlastníka a zapnutý

  • S přiřazeným vlastníkem ale vypnutý

  • S přiřazeným vlastníkem a zapnutý

Před tím, než může být použit k zabezpečení počítače, musí být čip TPM spuštěn a musí mu být přiřazen vlastník. Proces, během kterého dochází k zjišťování toho, zda je čip TPM zapnutý a je mu přiřazen vlastník, se nazývá inicializace. Během inicializace vytváří čip TPM kořenové klíče, které pak dále používá.

Počítače, které jsou vyrobeny v souladu s touto verzí systému Windows, mají již před spuštěním počítače v systému BIOS funkci, která usnadňuje inicializaci čipu TPM pomocí Průvodce inicializací čipu TPM. Obvykle vyžaduje inicializace čipu TPM zapnutí čipu a tudíž fyzický přístup k počítači. Tento požadavek snižuje riziko toho, že by mohl škodlivý software inicializovat čip TPM.

Poznámka

Bez přispění konkrétního uživatele je možné inicializovat čip TPM například v podnikovém prostředí, kde může čip TPM inicializovat správce sítě. Vaše organizace také může ve spolupráci s výrobcem hardware spustit specifické procesy, které také spustí čip TPM bez zásahu uživatele.

Pokud není čip TPM inicializován, nabídne Průvodce inicializací čipu TPM patřičné kroky, které jsou požadovány k tomu, aby byl čip TPM zapnut a byl mu přiřazen vlastník.

Aby ho mohly programy typu BitLocker Drive Encryption využívat, musí být čip TPM inicializován. Pokud však bude potřeba, spustí Průvodce instalací programu BitLocker inicializační proces automaticky při konfiguraci programu BitLocker.

Více informací o tom, jak inicializovat čip TPM, naleznete v tématu Inicializace čipu TPM.