Když se odpojíte od relace, programy poběží i nadále v odpojeném stavu. Když se znovu připojíte, budete připojeni ke stejné relaci (pokud je tato relace dosud spuštěna ve vzdáleném počítači). Odpojit se od relace můžete pomocí modulu snap-in Vzdálené plochy.

K dokončení tohoto postupu můžete použít libovolný uživatelský účet. Chcete-li se však odpojit od relace, musíte být členem místní skupiny Remote Desktop Users ve vzdáleném počítači.

Postup odpojení od relace
  1. Spusťte modul snap-in Vzdálené plochy. Klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a na položku Vzdálená plocha a potom klikněte na položku Vzdálené plochy.

  2. Ve stromu konzoly klikněte pravým tlačítkem na název připojení, které chcete odpojit, a poté klikněte na příkaz Odpojit.

Poznámka

Chcete-li se odhlásit ze vzdáleného počítače, musíte se odhlásit v rámci relace vzdálené plochy.

Další informace