K instalaci služby role Hostitel virtualizace vzdálené plochy (hostitel virtualizace VP) slouží následující postup.

Důležité informace
 • Při instalaci služby role Hostitel virtualizace VP se nainstaluje také role Hyper-V (není-li dosud nainstalována). Počítač, do kterého instalujete službu role Hostitel virtualizace VP, proto musí splňovat požadavky role Hyper-V na hardware. Další informace o požadavcích role Hyper-V na hardware naleznete v článku Požadavky na hardware (stránka může být v angličtině).
 • Instalace služby role Hostitel virtualizace VP vyžaduje restartování počítače.

Tento postup mohou provádět pouze členové místní skupiny Administrators nebo uživatelé s ekvivalentními oprávněními na serveru služby Hostitel virtualizace VP, který chcete konfigurovat. Na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477 zkontrolujte podrobnosti o používání příslušných účtů a členství ve skupině.

Postup instalace služby role Hostitel virtualizace vzdálené plochy
 1. Na serveru, na který chcete nainstalovat službu role Hostitel virtualizace VP, spusťte Správce serveru. Chcete-li spustit Správce serveru, klikněte na tlačítko Start, přejděte na položku Nástroje pro správu a pak klikněte na příkaz Správce serveru.

 2. Pokud ještě role Vzdálená plocha není nainstalována:

  1. V části Souhrn rolí klikněte na možnost Přidat role.

  2. Na stránce Před zahájením Průvodce přidáním rolí klikněte na tlačítko Další.

  3. Na stránce Vybrat role serveru zaškrtněte políčko Vzdálená plocha.

  4. Na stránce Vzdálená plocha klikněte na tlačítko Další.

  5. Na stránce Vybrat služby rolí zaškrtněte políčko Hostitel virtualizace vzdálené plochy.

  Pokud je role Vzdálená plocha již nainstalována:

  1. V části Souhrn rolí klikněte na položku Vzdálená plocha.

  2. V části Služby rolí klikněte na odkaz Přidat služby rolí.

  3. Na stránce Vybrat služby rolí zaškrtněte políčko Hostitel virtualizace vzdálené plochy a potom klikněte na tlačítko Další.

 3. Zkontrolujte informace o přidání požadované role (Hyper-V) a klikněte na tlačítko Přidat požadované služby rolí.

 4. Klikněte na tlačítko Další.

 5. Na stránce Hyper-V klikněte na tlačítko Další.

 6. Na stránce Vytvořit virtuální sítě klikněte na jeden či více síťových adaptérů - pokud chcete zpřístupnit jejich síťové připojení virtuálním počítačům - a potom klikněte na tlačítko Další.

 7. Na stránce Potvrdit vybrané možnosti instalace ověřte, zda bude nainstalována služba role Hostitel virtualizace VP a role Hyper-V, a pak klikněte na tlačítko Nainstalovat.

 8. Na stránce Průběh instalace se zobrazí průběh instalace.

 9. Na stránce Výsledky instalace se zobrazí výzva k restartování serveru za účelem dokončení procesu instalace. Klikněte na příkaz Zavřít a restartujte server kliknutím na tlačítko Ano.

 10. Pokud se zobrazí informace, že jsou stále spuštěny jiné programy, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li programy ukončit ručně a restartovat server později, klikněte na tlačítko Storno.

  • Chcete-li programy ukončit automaticky a restartovat server, klikněte na možnost Vynutit restartování a potom klikněte na tlačítko Ano.

 11. Po restartování serveru a přihlášení k počítači pod stejným uživatelským účtem budou dokončeny zbývající kroky instalace. Na stránce Výsledky instalace zkontrolujte, zda byla instalace služby role Hostitel virtualizace VP a role Hyper-V úspěšná, a klikněte na tlačítko Zavřít.

Další informace


Obsah