Jestliže chcete povolit vzdálená připojení pouze pro účely správy, není nutné instalovat službu role Hostitel relací VP. Místo toho povolte v počítači, který chcete vzdáleně spravovat, Vzdálenou plochu.

Poznámka

Vzdálená plocha podporuje pouze dvě souběžná vzdálená připojení k počítači. Pro tato připojení nepotřebujete licence pro klientský přístup k Vzdálené ploše (VP CAL).

Pomocí následujícího postupu povolíte Vzdálenou plochu v počítači se systémem Windows Server 2008 R2.

Tento postup mohou provádět pouze členové místní skupiny Administrators nebo uživatelé s ekvivalentními oprávněními v počítači, který chcete konfigurovat.

Postup povolení vzdálené plochy
 1. Spusťte nástroj Systém. Chcete-li spustit nástroj Systém, klikněte na tlačítko Start, vyberte příkaz Spustit, zadejte příkaz control system a poté klikněte na tlačítko OK.

 2. V části Úkoly klikněte na položku Vzdálené nastavení.

 3. V dialogovém okně Vlastnosti systému klikněte na kartě Vzdálený přístup na některou z následujících možností v závislosti na prostředí:

  • Povolit připojení počítačů s jakoukoli verzí Vzdálené plochy (nižší zabezpečení)

  • Umožnit připojení pouze těch počítačů, v nichž je spuštěna Vzdálená plocha s ověřováním na úrovni sítě (vyšší zabezpečení)

  Další informace o těchto dvou možnostech získáte po kliknutí na odkaz Jak se mám rozhodnout? na kartě Vzdálený přístup.

 4. Kliknutím na položku Vyberte uživatele přidáte uživatele a skupiny, které se potřebují připojit k počítači pomocí Vzdálené plochy. Vybraní uživatelé a skupiny budou přidáni do skupiny Remote Desktop Users.

  Poznámka

  Členové místní skupiny Administrators se mohou připojit, i když nejsou v seznamu uvedeni.


Obsah