Karta Relace umožňuje konfigurovat nastavení časového limitu a opětovného připojení pro relace služby Vzdálená plocha.

Položka Podrobnosti

Ukončit odpojenou relaci

Zadejte maximální dobu, po kterou je odpojená uživatelská relace na serveru Hostitel relací VP zachována jako aktivní. Vyberete-li možnost Nikdy, odpojená relace uživatele bude zachována neomezeně dlouho.

Nachází-li se relace v odpojeném stavu, spuštěné programy jsou i nadále aktivní, i když uživatel už není aktivně připojen.

Limit aktivní relace

Zadejte maximální dobu, po kterou může být relace služby Vzdálená plocha uživatele aktivní, než dojde k jejímu automatickému odpojení nebo ukončení.

Dvě minuty před odpojením nebo ukončením relace služby Vzdálená plocha bude uživatel upozorněn. To mu umožní uložit otevřené soubory a ukončit programy.

Limit nečinnosti relace

Zadejte maximální dobu, po kterou může být aktivní relace služby Vzdálená plocha uživatele nečinná (bez vstupů uživatele), než dojde k jejímu automatickému odpojení nebo ukončení.

Dvě minuty před odpojením nebo ukončením relace obdrží uživatel upozornění, které umožní zachovat aktivní relaci stisknutím libovolné klávesy nebo posunutím myši.

Pokud je dosažen limit relace nebo je přerušeno spojení

Určete, zda má být relace služby Vzdálená plocha uživatele odpojena nebo ukončena, když je dosaženo limitu aktivní relace nebo limitu nečinnosti relace.

Je-li uživatelská relace odpojena, programy spuštěné uživatelem jsou i nadále aktivní, i když uživatel už není aktivně připojen.

Pokud je relace uživatele ukončena, uživatel bude muset navázat se serverem Hostitel relací VP novou relaci služby Vzdálená plocha.

Povolit nové připojení

Určete, zda se uživatel může znovu připojit z libovolného počítače k odpojené relaci na serveru Hostitel relací VP.

Možnost Pouze původního klienta nyní služba Vzdálená plocha v systému Windows Server nepoužívá.

Další požadavky

  • Chcete-li konfigurovat vlastnosti místního uživatelského účtu, je vyžadováno minimálně členství ve skupině Administrators nebo srovnatelné oprávnění.

  • Chcete-li konfigurovat vlastnosti většiny uživatelských účtů v doméně, je vyžadováno minimálně členství ve skupině Account Operators nebo srovnatelné oprávnění. V některých případech je nutné být minimálně členem skupiny Domain Admins nebo mít srovnatelné oprávnění.

  • Na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477 zkontrolujte podrobnosti o používání příslušných účtů a členství ve skupině.

  • Chcete-li na serveru Hostitel relací VP konfigurovat nastavení časových limitů pro jednotlivá připojení, můžete použít modul snap-in Konfigurace hostitele relací vzdálené plochy. Nastavení časového limitu konfigurovaná pomocí modulu snap-in Konfigurace hostitele relací vzdálené plochy budou mít přednost před nastaveními časového limitu konfigurovanými pro konkrétní uživatelský účet.

  • Informace o konfiguraci nastavení časových limitů a opětovného připojení pro jednotlivá připojení na serveru Hostitel relací VP pomocí modulu snap-in Konfigurace hostitele relací vzdálené plochy naleznete v tématu Konfigurace připojení služby Vzdálená plocha v nápovědě k modulu snap-in Konfigurace hostitele relací vzdálené plochy v systému Windows Server 2008 R2.

  • Informace o konfiguraci nastavení časového limitu a nového připojení pomocí nastavení zásad skupiny naleznete v tématu Použití nastavení zásad skupiny.

Další informace