Nastavení zásad skupiny specifická pro službu Vzdálená plocha lze využít k automatické aplikaci standardní konfigurace pro jeden či více serverů Hostitel relací VP nebo pro skupinu uživatelů. Nastavení zásad skupiny specifická pro službu Vzdálená plocha najdete v Editoru místních zásad skupiny nebo v Konzole pro správu zásad skupiny (GPMC) na těchto místech:

  • Konfigurace počítače\Zásady\Šablony pro správu\Součásti systému Windows\Vzdálená plocha

  • Konfigurace uživatele\Zásady\Šablony pro správu\Součásti systému Windows\Vzdálená plocha

Nastavení služby Vzdálená plocha konfigurovaná pomocí zásad skupiny mají přednost před těmito nastaveními:

  • Vlastnosti uživatelského účtu konfigurované v modulech snap-in Místní uživatelé a skupiny nebo Uživatelé a počítače služby Active Directory

  • Nastavení pro jednotlivá připojení konfigurovaná pomocí modulu snap-in Konfigurace hostitele relací vzdálené plochy

V následující tabulce je uveden seznam některých nastavení zásad skupiny specifických pro službu Vzdálená plocha, která souvisejí s nastaveními služby Vzdálená plocha a mohou být konfigurována pro uživatelský účet.

Název nastavení zásad skupiny Místo pro nastavení zásad skupiny

Nastavit domovský adresář uživatele VP

Konfigurace počítače\Zásady\Šablony pro správu\Součásti systému Windows\Vzdálená plocha\Hostitel relací vzdálené plochy\Profily

Nastavit cestu cestovního uživatelského profilu VP

Konfigurace počítače\Zásady\Šablony pro správu\Součásti systému Windows\Vzdálená plocha\Hostitel relací vzdálené plochy\Profily

Při připojení spustit program

Konfigurace počítače\Zásady\Šablony pro správu\Součásti systému Windows\Vzdálená plocha\Hostitel relací vzdálené plochy\Prostředí vzdálené relace

Konfigurace uživatele\Zásady\Šablony pro správu\Součásti systému Windows\Vzdálená plocha\Hostitel relací vzdálené plochy\Prostředí vzdálené relace

Nepovolit přesměrování jednotek

Konfigurace počítače\Zásady\Šablony pro správu\Součásti systému Windows\Vzdálená plocha\Hostitel relací vzdálené plochy\Přesměrování zařízení a prostředků

Nepovolit přesměrování tiskárny klienta

Konfigurace počítače\Zásady\Šablony pro správu\Součásti systému Windows\Vzdálená plocha\Hostitel relací vzdálené plochy\Přesměrování tiskárny

Nastavit časový limit odpojených relací

Konfigurace počítače\Zásady\Šablony pro správu\Součásti systému Windows\Vzdálená plocha\Hostitel relací vzdálené plochy\Časové limity relací

Konfigurace uživatele\Zásady\Šablony pro správu\Součásti systému Windows\Vzdálená plocha\Hostitel relací vzdálené plochy\Časové limity relací

Nastavit časový limit aktivních ale nečinných relací serveru Hostitel relací VP

Konfigurace počítače\Zásady\Šablony pro správu\Součásti systému Windows\Vzdálená plocha\Hostitel relací vzdálené plochy\Časové limity relací

Konfigurace uživatele\Zásady\Šablony pro správu\Součásti systému Windows\Vzdálená plocha\Hostitel relací vzdálené plochy\Časové limity relací

Nastavit časový limit aktivních relací serveru Hostitel relací VP

Konfigurace počítače\Zásady\Šablony pro správu\Součásti systému Windows\Vzdálená plocha\Hostitel relací vzdálené plochy\Časové limity relací

Konfigurace uživatele\Zásady\Šablony pro správu\Součásti systému Windows\Vzdálená plocha\Hostitel relací vzdálené plochy\Časové limity relací

Při vypršení časového limitu ukončit relaci

Konfigurace počítače\Zásady\Šablony pro správu\Součásti systému Windows\Vzdálená plocha\Hostitel relací vzdálené plochy\Časové limity relací

Konfigurace uživatele\Zásady\Šablony pro správu\Součásti systému Windows\Vzdálená plocha\Hostitel relací vzdálené plochy\Časové limity relací

Nastavit pravidla vzdáleného řízení uživatelských relací serveru Hostitel relací VP

Konfigurace počítače\Zásady\Šablony pro správu\Součásti systému Windows\Vzdálená plocha\Hostitel relací vzdálené plochy\Připojení

Konfigurace uživatele\Zásady\Šablony pro správu\Součásti systému Windows\Vzdálená plocha\Hostitel relací vzdálené plochy\Připojení

 

Další informace o nastavení zásad skupiny pro Vzdálenou plochu naleznete v technických odkazech pro Vzdálenou plochu (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=138134 (Stránka může být v angličtině.)).