Příkaz ypcat

NÁZEV

ypcat - Nástroj příkazového řádku systému Windows určený k tisku hodnot všech klíčů v mapování NIS

SYNTAXE

ypcat [-k] [-t] [-h nisServer] [-d domain] mapname
ypcat -x

POPIS

Nástroj příkazového řádku systému Windows ypcat(1w) tiskne hodnoty všech klíčů z databáze NIS (Network Information Service) zadaných parametrem mapname, což může být název mapování nebo zástupný název mapování.

Příkaz ypcat umožňuje použít následující možnosti a argumenty:

Termín Definice

-k

Zobrazí klíče mapy. Tato možnost je užitečná v případě map, ve kterých se vyskytují hodnoty Null nebo klíč není součástí hodnoty.

-t

Zabrání v překladu zástupného názvu mapy.

-d domain

Určuje doménu NIS. Pokud tato možnost není použita, předpokládá se, že doména NIS je doména pojmenovaná v proměnné prostředí DEFAULT_NIS_DOMAIN.

-h nisServer

Odešle požadavek na server s názvem určeným proměnnou nisServer. Pokud není zadán žádný název serveru, vysílá možnost -h požadavek na všechny ostatní servery služby NIS v doméně zadané pomocí možnosti -d.

-x

Zobrazí tabulku překladu zástupného názvu mapy.

Další odkazy


Obsah