Služba WMI podporuje omezené zabezpečení, které ověřuje oprávnění všech uživatelů pro připojení ke službě WMI v místním nebo ve vzdáleném počítači. Toto zabezpečení je další vrstvou nad zabezpečením operačního systému. Služba WMI nepřepisuje ani neobchází zabezpečení poskytované operačním systémem.

Ve výchozím nastavení mají úplný přístup k řízení služby WMI ve spravovaném počítači všichni členové skupiny Administrators. Členové skupiny Administrators mají přístup ke vzdálenému počítači, ale nemusí mít přístup ke všem datům. Všichni ostatní uživatelé mají oprávnění pro čtení, zápis a spouštění pouze ve svých místních počítačích.

Oprávnění lze změnit přidáním uživatele do skupiny Administrators ve spravovaném počítači nebo autorizací uživatele či skupiny ve službě WMI a nastavením jejich úrovně oprávnění. Přístup je založen na oborech názvů služby WMI.

Zabezpečení je ověřováno pouze při připojení uživatele ke službě WMI a oborovému názvu. Změny oprávnění uživatele se proto během připojení neprojeví, dokud se uživatel znovu nepřipojí ke službě WMI. Pokud je například přístup uživatele odvolán, projeví se změny až po odhlášení uživatele od služby WMI při opětovném pokusu o připojení.