Služba WSUS umožňuje zacílit aktualizace na skupiny klientských počítačů tak, aby bylo možné zajistit, že konkrétní počítače dostanou vždy příslušné aktualizace. Skupiny počítačů je možné vytvářet v rámci hierarchií (například skupina Výplaty a skupina Závazky v rámci skupiny Účetnictví). Aktualizace, které budou schváleny na vyšší úrovni, budou automaticky nasazeny do skupin na nižší úrovni.

Nejprve nakonfigurujete klientské počítače tak, aby kontaktovaly server WSUS. Teprve potom je můžete přiřadit do skupin a provést správu pro příslušný server. Počítače je možné do skupin přiřadit dvěma způsoby, a to zacílením na straně serveru nebo na straně klienta. Při zacílení na straně serveru postupně ručně přesunete jeden nebo více klientských počítačů do jedné skupiny. Při zacílení na straně klienta použijete zásady skupiny nebo upravíte nastavení registru na straně klienta tak, aby umožňovalo těmto počítačům automatické přidání do dříve vytvořených skupin počítačů.

Nasazení služby WSUS pomocí skupin počítačů

  Krok Odkaz
Zaškrtávací políčko

Nakonfigurujte klientské počítače tak, aby kontaktovaly server WSUS.

Podrobný průvodce služby WSUS https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139836 (stránka může být v angličtině)

Zaškrtávací políčko

Vytvořte ve službě WSUS skupiny počítačů.

Průvodce nasazením služby WSUS na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139832 (stránka může být v angličtině)

Zaškrtávací políčko

Přiřaďte počítače do skupin.

Průvodce nasazením služby WSUS na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139832 (stránka může být v angličtině)

Další informace

Informace o možnostech správy skupin počítačů služby WSUS naleznete v provozní příručce služby WSUS https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139838 (stránka může být v angličtině).

Další odkazy