Når en ny enhed genkendes, kontrollerer Windows, om der findes en brugbar driverpakke i driverlageret. Hvis det ikke er tilfældet, søges der efter en driverpakke. Der søges følgende steder i den viste rækkefølge:

 1. De mapper, der er angivet i DevicePath-registreringsdatabaseindstillingen. Du finder flere oplysninger under Konfigurere Windows til at søge efter enhedsdrivere i flere mapper.

 2. Windows Update på internettet, som beskrevet i dette emne.

 3. En filsti eller et medie, der er angivet af brugeren.

Når Windows har fundet driverpakken, kopieres den til driverlageret og installeres derfra.

Der søges som standard i Windows Update-driverlageret på internettet, hvis driveren ikke automatisk findes lokalt. Administratorer i administrerede miljøer kan få en større styring over deres administrerede systemer ved at slå den automatiske søgning på Windows Update fra.

I dette emne beskrives den fremgangsmåde, du skal benytte til at aktivere eller deaktivere søgning efter enhedsdrivere på Windows Update.

Du skal som minimum være medlem af den lokale gruppe af administratorer eller tilsvarende for at kunne fuldføre denne procedure.

Sådan konfigureres Windows til at søge efter enhedsdrivere i flere mapper
 1. Start den lokale Editor til gruppepolitikobjekter. Klik på Start, og skriv derefter mmc gpedit.msc i feltet Start søgning.

 2. Hvis dialogboksen Kontrol af brugerkonti vises, skal du bekræfte, at den viste handling er den, du ønsker, og derefter klikke på Ja.

 3. Åbn Lokal computerpolitik, Computerkonfiguration, Administrative skabeloner, System, Administration af Internetkommunikation og Kommunikationsindstillinger til internettet.

 4. Dobbeltklik på Slå søgning efter enhedsdrivere på Windows Update fra i ruden til højre.

 5. Vælg en af følgende muligheder:

  • Vælg Aktiveret for at undgå, at Windows søger på Windows Update.

  • Vælg Deaktiveret for altid automatisk at søge på Windows Update, når der ikke findes en driver lokalt.

  • Vælg Ikke konfigureret for at bruge systemets standardindstilling, som er automatisk at søge på Windows Update.

 6. Hvis du har valgt Deaktiveret eller Ikke konfigureret, anvendes politikken i Computerkonfiguration, Administrative skabeloner, System, Driverinstallation, Slå spørgsmål om søgning efter enhedsdrivere på Windows Update fra. Politikken fastslår, om du bliver spurgt, om du vil søge på Windows Update. Hvis politikken er aktiveret, søges der automatisk på Windows Update, uden at du bliver spurgt først.

I følgende tabel vises effekten af forskellige kombinationer af de to politikindstillinger. Resultaterne angiver, om der vises en prompt, og om der søges på Windows Update.

Politik: Slå søgning efter enhedsdrivere på Windows Update fra Politik: Slå spørgsmål om søgning efter enhedsdrivere på Windows Update fra Resultat

Aktiveret

Aktiveret

Ingen prompt og ingen søgning på Windows Update.

Aktiveret

Deaktiveret

Ingen prompt og ingen søgning på Windows Update.

Aktiveret

Ikke konfigureret

Ingen prompt og ingen søgning på Windows Update.

Deaktiveret

Aktiveret

Ingen prompt. Automatisk søgning på Windows Update.

Deaktiveret

Deaktiveret

Brugeren bliver spurgt, og der søges på Windows Update, hvis brugeren har godkendt det.

Deaktiveret

Ikke konfigureret

Brugeren bliver spurgt, og der søges på Windows Update, hvis brugeren har godkendt det.

Ikke konfigureret

Aktiveret

Ingen prompt. Automatisk søgning på Windows Update.

Ikke konfigureret

Deaktiveret

Brugeren bliver spurgt, og der søges på Windows Update, hvis brugeren har godkendt det.

Ikke konfigureret

Ikke konfigureret

Brugeren bliver spurgt, og der søges på Windows Update, hvis brugeren har godkendt det.


Indholdsfortegnelse