Når du installerer en Plug and Play-enhed, konfigurerer Windows automatisk enheden, så den fungerer korrekt sammen med de andre enheder, der er installeret på computeren. Som en del af denne konfigurationsproces, tildeler Windows et entydigt sæt systemressourcer til den enhed, du installerer. Disse ressourcer kan omfatte en eller flere af følgende elementer:

  • IRQ-linjer (Interrupt request)

  • DMA-kanaler (Direct Memory Access)

  • I/O-portadresser (Input/output)

  • Hukommelsesadresseområder

Definitioner på disse begreber finder du under Ordliste til Enhedshåndtering.

Hver af de ressourcer, der er tildelt til enheden, skal være entydige, for at enheden kan fungere korrekt. I forbindelse med Plug and Play-enheder konfigurerer Windows automatisk disse ressourcer korrekt. Du kan imidlertid konfigurere enhederne manuelt ved hjælp af Enhedshåndtering.

Undgå generelt at ændre ressourceindstillinger manuelt, fordi indstillingerne i så fald bliver faste, og Windows bliver derfor mindre fleksibel under allokering af ressourcer til andre enheder. Hvis for mange ressourcer bliver faste, kan der muligvis ikke installeres nye Plug and Play-enheder i Windows.

Indimellem kræver to enheder de samme ressourcer, hvilket resulterer i en enhedskonflikt. Hvis det sker, kan du manuelt ændre ressourceindstillingerne, så du er sikker på, at hver enkelt indstilling er entydig. Nogle ressourcer, f.eks. interrupts på PCI-enheder, kan deles, afhængigt af driverne og computeren.

Afhængigt af den enhedstype, du installerer, skal du muligvis konfigurere disse indstillinger. Når du installerer en enhed, der ikke er Plug and Play-kompatibel, kan ressourceindstillingerne for enheden ikke konfigureres automatisk i Windows. Oplysninger om, hvordan du selv kan konfigurere indstillingerne, finder du i dokumentationen til enheden.

Advarsel!

Hvis ressourceindstillingerne ændres til noget forkert, kan hardwaren deaktiveres, hvilket kan bevirke, at computeren ikke fungerer korrekt eller slet ikke fungerer. Du skal kun ændre ressourceindstillingerne, hvis du er sikker på, at de nye indstillinger ikke kommer i konflikt med anden hardware, eller hvis hardwareproducenten har angivet særlige ressourceindstillinger for en enhed.


Indholdsfortegnelse