I dette emne beskrives den fremgangsmåde, du skal benytte til at ændre de ressourcer, der bruges af en enhed.

Advarsel!

Hvis ressourceindstillingerne ændres til noget forkert, kan hardwaren deaktiveres, hvilket kan bevirke, at computeren ikke fungerer korrekt eller slet ikke fungerer. Ressourceindstillinger må kun ændres af brugere, der har omfattende kendskab til computerhardware og konfigurationsindstillinger for hardware.

Du skal som minimum være medlem af den lokale gruppe af administratorer eller tilsvarende for at kunne fuldføre denne procedure.

Sådan ændres ressourceindstillingerne for en enhed
 1. Åbne Enhedshåndtering.

 2. Dobbeltklik på den enhedstype, du vil ændre ressourceindstillinger for.

 3. Dobbeltklik på den enhed, du vil ændre. Hvis enheden har ressourceindstillinger, du kan ændre, vises fanen Ressourcer i dialogboksen.

 4. Klik på fanen Ressourcer, og fjern derefter markeringen i feltet Brug automatiske indstillinger. Dette felt er muligvis ikke tilgængeligt, hvis du ikke kan tildele en bestemt ressource til enheden.

 5. Klik på den hardwarekonfiguration, du vil ændre, i Indstilling baseret på.

 6. Klik på den ressourcetype, du vil ændre, i Ressourceindstillinger under Ressourcetype. Du har følgende valgmuligheder:

  • DMA (Direct Memory Access)

  • IRQ (Interrupt Request)

  • I/O-port (Input/Output)

  • Hukommelsesadresse

 7. Klik på Skift indstilling, og indtast derefter en ny værdi for ressourcetypen.

 8. Gentag trin 2 til og med 7 efter behov.

Yderligere overvejelser
Vigtigt!

Kontroller, at de nye indstillinger ikke er i konflikt med andre enheder. Hvis der er nogen enhedskonflikter, vises de under fanen Ressourcer under Liste over enheder i konflikt.

 • Brug automatiske indstillinger er ikke aktiveret for enheder, der ikke har andre indstillinger, du kan konfigurere. Indstillingen er heller ikke aktiveret for enheder, der styres af Plug and Play-ressourcer, og ikke skal ændres af brugeren.

 • Det bør kun være nødvendigt at tildele ressourcer manuelt for visse ældre ISA-enheder (Industry Standard Architecture) og Plug and Play BIOS-enheder (Basic Input/Output System). Det er normalt ikke nødvendigt at ændre ressourceindstillinger, da ressourcer automatisk allokeres af systemet, når hardwaren installeres.

Yderligere referencer

Konfigurere egenskaber for enheder


Indholdsfortegnelse