Dette emne indeholder en beskrivelse af den fremgangsmåde, du skal benytte til at ændre indstillinger, der er specifikke for bestemte enhedstyper.

Du skal som minimum være medlem af den lokale gruppe af administratorer eller tilsvarende for at kunne fuldføre denne procedure.

Ændre indstillingerne for et netværkskort

Enhedsegenskaber for netværkskort er enhedsafhængige. Læs producentens vejledning for at se, hvilke indstillinger du skal ændre.

Sådan ændres indstillingerne for et netværkskort
 1. Åbne Enhedshåndtering.

 2. Dobbeltklik på Netværkskort.

 3. Højreklik på det ønskede netværkskort, og klik derefter på Egenskaber.

 4. Foretag de ønskede ændringer under fanen Avanceret.

Ændre indstillingerne for en COM- eller LPT-port

Sådan ændres indstillingerne for en COM- eller LPT-port
 1. Åbne Enhedshåndtering.

 2. Dobbeltklik på Porte (COM & LPT).

 3. Højreklik på den ønskede port, og klik derefter på Egenskaber.

 4. Foretag de ønskede ændringer under fanen Portindstillinger.

  Bemærk!

  De fleste hardwareenheder, der bruger porte, angiver porthastigheden automatisk. Standardindstillingerne for modemporthastighed er angivet i Telefon- og modemindstillinger i Kontrolpanel i afsnittet Hardware og lyd.

Ændre indstillingerne for en PS/2-mus

Sådan ændres indstillingerne for en PS/2-mus
 1. Åbne Enhedshåndtering.

 2. Dobbeltklik på Mus og andre pegeredskaber.

 3. Højreklik på PS/2-kompatibel mus, og klik derefter på Egenskaber.

 4. Foretag de ønskede ændringer under fanen Avancerede indstillinger.

Ændre indstillingerne for en IDE-controller

Nogle af de avancerede indstillinger for IDE-controllere er enhedsafhængige. Læs producentens vejledning for at se, hvilke indstillinger du kan ændre.

Du kan ikke ændre indstillingen i Enhedstype, hvis systemet allerede har genkendt en IDE-enhed i en IDE-kanal. Det forhindrer dig i at vælge Ingen, hvilket ville deaktivere IDE-enheden.

Sådan ændres indstillingerne for en IDE-controller
 1. Åbne Enhedshåndtering.

 2. Dobbeltklik på IDE ATA/ATAPI-controllere, højreklik på den ønskede IDE-enhed, og klik derefter på Egenskaber.

 3. Foretag de ønskede ændringer under fanen Avancerede indstillinger, og klik derefter på OK.

  Bemærk!

  Fanen Avancerede indstillinger vises muligvis ikke for alle IDE-controllerenheder.

Ændre områdeindstillingerne for et dvd-drev

Mange softwaredekodere kræver DMA (Direct Memory Access) for at kunne fungere. Kontroller indstillingerne for IDE ATA/ATAPI-controllerne (Integrated Device Electronics) for at sikre, at DMA, hvis den er tilgængelig er valgt i Overførselstilstand. Kontroller også denne indstilling for den sekundære IDE-kanal, hvis det er relevant.

Sådan ændres områdeindstillingerne for et dvd-drev
 1. Åbne Enhedshåndtering.

 2. Dobbeltklik på Dvd/cd-rom-drev, højreklik på det ønskede dvd-drev, og klik derefter på Egenskaber.

 3. Foretag de ønskede ændringer under fanen DVD-region.

  Bemærk!

  Fanen DVD-region er muligvis ikke tilgængelig for alle DVD-drev.

Hvis du vil konfigurere dvd-drevet, så du kan spille dvd'er fra andre områder, skal du vælge et geografisk område på listen over områder. Du vælger normalt det område, hvor du bor. Det er som regel ikke nødvendigt at ændre indstillingen igen.

Områdeindstillingerne kan kun ændres et begrænset antal gange. Hvis Resterende ændringer er 1, og du vælger et nyt område, vises der en advarsel med oplysninger om, at du derefter kun kan afspille dvd'er fra det pågældende område. Vær opmærksom på, at du muligvis ikke kan ændre områdeindstillingen for visse typer dvd-hardware og softwaredekodere.

Ændre indstillingerne for et ISDN-kort

Sådan ændres indstillingerne for et ISDN-kort
 1. Åbne Enhedshåndtering.

 2. Dobbeltklik på Netværkskort, højreklik på det ønskede ISDN-kort (Integrated Services Digital Network), og klik derefter på Egenskaber.

 3. Klik på en switchtype eller en D-kanalprotokol på listen Vælg den ISDN-switchtype eller D-kanalprotokol, som dit telefonselskab anvender under fanen ISDN, og klik derefter på Konfigurer.

  Foretag de ønskede ændringer.

Oplysninger om, hvordan du konfigurerer indstillinger for ISDN-kort, finder du i dokumentationen fra telefonselskabet eller hardwareproducenten.

Ændre indstillingerne for en multimedieenhed

Multimedieenheder kan omfatte streaming af lyd- eller videoenheder, lyd- eller videocodecs eller MIDI-enheder.

Sådan ændres indstillingerne for en multimedieenhed
 1. Åbne Enhedshåndtering.

 2. Dobbeltklik på Enheder til lyd, video og spil.

 3. Højreklik på den ønskede enhed, og klik derefter på Egenskaber.

 4. Skift de ønskede konfigurationsindstillinger.

  Bemærk!

  Knappen Egenskaber er kun aktiveret, hvis du har andre drivere end WDM (Windows Driver Model) på computeren. Hvis knappen Egenskaber ikke er aktiveret, skal du konfigurere enheden ved hjælp af fanen Ressourcer.

Yderligere referencer

Konfigurere egenskaber for enheder


Indholdsfortegnelse