Windows understøtter de Plug and Play-specifikationer, der definerer, hvordan en computer kan registrere og konfigurere ny hardware og automatisk installere enhedsdriveren. Før brug af Plug and Play skal brugerne manuelt konfigurere enhederne, før de slutter dem til computeren.

Plug and Play-hardware kombineret med et Plug and Play-kompatibelt operativsystem, f.eks. Windows Vista® og Windows Server® 2008 gør det muligt for en bruger at tilslutte hardwaren, og Windows søger efter en brugbar enhedsdriverpakke og konfigurerer den automatisk, så den kan fungere uden at komme i konflikt med andre enheder.

Da driversoftwaren kører, som om den er en del af operativsystemet med ubegrænset adgang til hele computeren, er det afgørende, at kun kendte og godkendte enhedsdrivere er tilladt. I Windows Vista og Windows Server 2008 opdeles installationsprocessen i to trin for at understøtte dette sikkerhedskrav:

Enhedsinstallation i Windows

Enheds- og enhedsdriverinstallation i Windows Vista og Windows Server 2008 fungerer som vist i følgende diagram. "PnP" i diagrammet henviser til den Plug and Play-tjeneste, der kører i Windows. Hvis en del af den beskrevne sikkerhedskontrol ikke udføres, eller hvis der ikke bliver fundet en brugbar enhedsdriverpakke, stopper processen.

Diagram – installation af Windows-enhedsdrivere
  1. Når en bruger indsætter en enhed, genkendes den nye hardware i Windows, og der sendes besked til Plug and Play-tjenesten om at aktivere enheden.

  2. Plug and Play identificerer enheden.

  3. Plug and Play søger i driverlageret efter en driverpakke, der passer til enheden. Hvis der ikke bliver fundet en brugbar pakke, skal du gå til trin 4. Hvis der bliver fundet en brugbar pakke, skal du springe til trin 8.

  4. Der søges efter en brugbar driverpakke følgende steder, og søgningen stopper, så snart pakken er fundet:

  5. Det kontrolleres, at brugeren har tilladelse til at placere driverpakken i driverlageret. Brugeren skal have administratorrettigheder, eller også skal computerpolitikken være angivet, så standardbrugere har ret til at installere enheder med dette id. Du finder flere oplysninger om denne politik under Konfigurere computerpolitikken, så ikke-administratorer kan installere bestemte enheder.

  6. Det kontrolleres, at driverpakken har en gyldig digital signatur. Hvis driverpakken er signeret af et gyldigt certifikat, men ikke kan findes i lageret Udgivere, der er tillid til, bliver brugeren bedt om en bekræftelse.

  7. Der placeres en kopi af driverpakken i driverlageret.

  8. PnP kopierer driverfilerne fra driverlageret til det sted, hvor de skal anvendes, normalt %systemroot%\windows32\drivers.

  9. PnP konfigurerer registreringsdatabasen, så den kan give Windows besked om, hvordan de nyinstallerede drivere skal bruges.

  10. PnP starter de nyinstallerede drivere. Dette trin gentages ved hver genstart af computeren for at indlæse driverne.

I Windows Vista og Windows Server 2008 henvises der til den proces, der er beskrevet i trin 3 til og med 7 som lagring. Under lagringen i driverlageret, udføres der sikkerhedskontrol, og driverpakken placeres derefter på et sikkert sted, så Plug and Play-tjenesten kan få adgang til den. I Windows Vista og Windows Server 2008 kan lagringen i driverlageret udføres af en administrator som et separat trin. Flere oplysninger finder du under Gemme en enhedsdriver i driverlageret.

Hvis du er administrator af flere computere, er det en stor fordel at udføre lagring af enhedsdriverpakkerne for brugerne. Windows udfører den nødvendige sikkerhedskontrol under lagringen, herunder kontrol af administratorrettigheder og validering af digitale signaturer. Når en driverpakke er lagret, kan enhver bruger, der logger på den pågældende computer, installere de drivere, der findes i driverlageret, ved blot at tilslutte den relevante enhed. Der er ingen prompter, og der kræves ingen særlige tilladelser. Brugeren tilslutter blot enheden, og den fungerer uden medvirken af administrator eller help desk.


Indholdsfortegnelse