Driverlageret er et beskyttet område på computeren, der indeholder enhedsdriverpakker, som er godkendt til installation på computeren. Når en enhedsdriver er placeret i driverlageret, kan en standardbruger på computeren installere den tilhørende enhed, uden at det er nødvendigt med udvidede tilladelser.

Dette emne indeholder en beskrivelse af den fremgangsmåde, en administrator skal benytte til at gemme en enhedsdriverpakke i driverlageret.

Du skal som minimum være medlem af den lokale gruppe af administratorer eller tilsvarende for at kunne fuldføre denne procedure. Se oplysningerne under "Yderligere overvejelser" i dette emne.

Sådan gemmes en driverpakke i driverlageret
 1. Åbn en kommandoprompt med administratorrettigheder. Klik på Start, klik på Alle programmer, klik på Tilbehør, højreklik derefter på Kommandoprompt, og peg på Kør som administrator.

  Bemærk!

  Kommandolinjeværktøjet PnPUtil fungerer kun, hvis du kører kommandoprompten som administrator.

 2. Hvis dialogboksen Kontrol af brugerkonti vises, skal du bekræfte, at den viste handling er den, du ønsker, og derefter klikke på Ja.

 3. Skriv følgende ved kommandoprompten:

  pnputil.exe -a <PathToDriver>/<Driver>.inf

  Parameter Beskrivelse

  -a

  Angiver, at driverpakken skal føjes til driverlageret.

  Driversti

  Angiver stien til den mappe, hvor driveren aktuelt findes.

  Driver.inf

  Angiver navnet på dne .inf-fil, der beskriver driverpakken.

  Bemærk!

  Skriv følgende ved kommandoprompten for at få vist alle kommandolinjeparametrene for værktøjet PnPUtil: pnputil -?

 4. Hvis driverpakken ikke er signeret eller er signeret af et certifikat, der aktuelt ikke findes i certifikatlageret Udgivere, der er tillid til, vises dialogboksen Windows Sikkerhed, hvor du skal bekræfte, at driveren skal installeres. Få vist oplysningerne i meddelelsen for at fastslå problemet med driverens signatur. Hvis du er sikker på, at driverpakken er gyldig og sikker, skal du klikke på Installer for at afslutte lagringen.

 5. Når lagringen er fuldført, rapporterer værktøjet PnPUtil et udgivelsesnavn, der er tildelt til denne pakke i driverlageret. Der skal henvises til dette navn, hvis du senere vil slette driverpakken fra lageret. Du kan fastslå udgivelsesnavnet på en driverpakke ved at køre kommandoen pnputil.exe -e og derefter søge efter den relevante driver i det output, der fremkommer, når du har kørt kommandoen.

Yderligere overvejelser

Indholdsfortegnelse