Sådan tildeles scripter til lukning af computere

 1. Start Editor til lokal gruppepolitik.

 2. Klik på Scripter (Start/Lukning) i konsoltræet. Stien er Computerkonfiguration\Windows-indstillinger\Scripter (Start/Lukning).

 3. Dobbeltklik på Luk i resultatruden.

 4. Klik på Tilføj i dialogboksen Egenskaber for Lukning.

 5. Benyt følgende fremgangsmåde i dialogboksen Tilføj et script:

  • Skriv stien til scriptet i Script-navn, eller klik på Gennemse, hvis du vil søge efter scriptfilen i den delte Netlogon-mappe på domænecontrolleren.

  • Indtast de ønskede parametre i Script-parametre på samme måde, som hvis du indtastede dem på kommandolinjen. Hvis scriptet f.eks. indeholder parametrene //logo (display banner) og //I (interactive mode), skal du skrive følgende: //logo //I.

 6. Angiv de ønskede indstillinger i dialogboksen Egenskaber for Lukning:

  • Scripter til lukning til <gruppepolitikobjekt>: Viser en liste over alle de scripter, der er tildelt til det valgte gruppepolitikobjekt. Hvis du tildeler flere scripter, behandles de i den angivne rækkefølge. Hvis du vil flytte et script opad på listen, skal du klikke på det og derefter klikke på Op. Hvis du vil flytte et script nedad på listen, skal du klikke på det og derefter klikke på Ned.

  • Tilføj: Åbner dialogboksen Tilføj et script, hvor du eventuelt kan angive andre scripter, du vil bruge.

  • Rediger: Åbner dialogboksen Rediger script, hvor du kan ændre scriptoplysninger, f.eks. navn og parametre.

  • Fjern: Fjerner det markerede script fra listen Scripter til lukning.

  • Vis filer: Viser de scriptfiler, der er gemt i det valgte gruppepolitikobjekt.

Yderligere overvejelser

 • For at kunne gennemføre denne procedure skal du have tilladelse til redigering af indstillinger for at kunne redigere et gruppepolitikobjekt. Medlemmer af sikkerhedsgruppen Domæneadministratorer, sikkerhedsgruppen Administratorer for virksomhed eller sikkerhedsgruppen Ejere af gruppepolitikopretter har som standard tilladelse til redigering af indstillinger for at kunne redigere et gruppepolitikobjekt.

 • Scripter til lukning køres som lokalt system og har de fulde rettigheder, der er knyttet til at køre som lokalt system.

 • Hvis du indstiller scripter til lukning til at køre synkront, kan det bevirke, at lukningsprocessen udføres langsomt.

 • Editoren til lokal gruppepolitik og snap-in'en Gældende politikindstilling er tilgængelige i Windows Server 2008 R2, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate og Windows 7 Enterprise. Du kan finde flere oplysninger under https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815). Siden er evt. på engelsk.

Yderligere referencer