Editoren til lokal gruppepolitik giver dig mulighed for at ændre kriterier for visning af politikindstillinger for administrative skabeloner. I editoren vises som standard alle politikindstillinger, herunder ikke-administrerede politikindstillinger. Du kan dog bruge egenskabsfiltre til at ændre, hvordan politikindstillinger for administrative skabeloner vises i editoren til lokal gruppepolitik.

Der findes tre medtagende egenskabsfiltre, du kan bruge til at filtrere administrative skabeloner. Disse egenskabsfiltre omfatter:

Administreret

Der findes to slags politikindstillinger for administrative skabeloner: Administreret og Ikke-administreret. Tjenesten Klient til gruppepolitik styrer administrerede politikindstillinger og fjerner en politikindstilling, når den ikke længere er inden for brugerens eller computerens område.

Tjenesten Klient til gruppepolitik styrer ikke ikke-administrerede politikindstillinger. Disse politikindstillinger er permanente. Tjenesten Klient til gruppepolitik fjerner ikke ikke-administrerede politikindstillinger, heller ikke hvis politikindstillingen ikke er inden for brugerens eller computerens område. Du bruger som regel disse typer politikindstillinger til at konfigurere indstillinger for komponenter til operativsystemet, der ikke er politikbaseret. Du kan også bruge ikke-administrerede politikindstillinger til programindstillinger.

Det administrerede egenskabsfilter har tre tilstande: Enhver, Ja og Nej. Hvis dette egenskabsfilter angives til Enhver, viser editoren til lokal gruppepolitik alle politikindstillinger for administrative skabeloner. Hvis dette egenskabsfilter angives til Ja, viser editoren kun administrerede politikindstillinger for administrative skabeloner, og alle ikke-administrerede politikindstillinger for administrative skabeloner skjules. Hvis dette egenskabsfilter angives til Nej, viser editoren kun ikke-administrerede politikindstillinger for administrative skabeloner, og alle administrerede politikindstillinger for administrative skabeloner skjules.

Sådan angives administrerede egenskabsfiltre for administrative skabeloner
 1. Åbn Editor til lokal gruppepolitik.

 2. Højreklik på Administrative skabeloner, der findes under Computerkonfiguration\Politikker eller Brugerkonfiguration\Politikker. Klik på Filterindstillinger.

 3. Klik på det ønskede filter på listen Administreret.

 4. Klik på OK for at anvende de nye filterindstillinger og lukke dialogboksen Filterindstillinger.

Konfigureret

Du kan konfigurere politikindstillinger for administrative skabeloner til en af tre tilstande: Ikke konfigureret, Aktiveret og Deaktiveret. Ikke konfigureret er standardtilstanden for alle politikindstillinger. Politikindstillinger, der er angivet til Ikke konfigureret, påvirker ikke brugere eller computere. Hvis du slår en politikindstilling for administrative skabeloner til, aktiveres politikindstillingen. Når indstillingen er Aktiveret, gælder den handling, der beskrives i overskriften for politikindstillingen, for brugeren eller computeren. Når indstillingen er Deaktiveret, gælder den modsatte handling, der beskrives i overskriften for politikindstillingen, for brugeren eller computeren. Politikindstillingerne Ikke konfigureret og Deaktiveret giver som regel samme resultat. Forskellen er, at politikindstillingen Ikke konfigureret ikke gælder for brugeren, mens politikindstillingen Deaktiveret gælder for en bruger.

De enkelte politikindstillinger for administrative skabeloner indeholder detaljerede oplysninger om tilstandene Aktiveret, Deaktiveret og Ikke konfigureret. Du kan se disse oplysninger i ruden Hjælp for de enkelte politikindstillinger for administrative skabeloner. Du kan også se disse oplysninger for den valgte politikindstilling i den udvidede visning af editoren.

Det konfigurerede egenskabsfilter har tre tilstande: Enhver, Ja og Nej. Hvis dette egenskabsfilter angives til Enhver, viser editoren til lokal gruppepolitik alle politikindstillinger for administrative skabeloner og standardindstillingen for dette filter. Hvis dette egenskabsfilter angives til Ja, viser editoren kun konfigurerede politikindstillinger for administrative skabeloner, og alle ikke-konfigurerede politikindstillinger skjules. Hvis dette egenskabsfilter angives til Nej, viser editoren kun ikke-konfigurerede politikindstillinger for administrative skabeloner, og alle konfigurerede politikindstillinger skjules.

Sådan angives konfigurerede egenskabsfiltre for administrative skabeloner
 1. Åbn Editor til lokal gruppepolitik.

 2. Højreklik på Administrative skabeloner, der findes under Computerkonfiguration\Politikker eller Brugerkonfiguration\Politikker. Klik på Filterindstillinger.

 3. Klik på det ønskede filter på listen Konfigureret.

 4. Klik på OK for at anvende de nye filterindstillinger og lukke dialogboksen Filterindstillinger.

Kommenteret

Alle politikindstillinger for administrative skabeloner har en kommentaregenskab. Egenskaben Kommenteret giver dig mulighed for at angive tekst, der er knyttet til en bestemt politikindstilling.

Det kommenterede egenskabsfilter har tre tilstande: Enhver, Ja og Nej. Hvis dette egenskabsfilter angives til Enhver, viser editoren til lokal gruppepolitik alle politikindstillinger for administrative skabeloner og standardindstillingen for dette filter. Hvis dette egenskabsfilter angives til Ja, viser editoren kun kommenterede politikindstillinger for administrative skabeloner, og alle politikindstillinger uden kommentarer skjules. Hvis dette egenskabsfilter angives til Nej, viser editoren kun politikindstillinger for administrative skabeloner uden kommentarer, og alle politikindstillinger med kommentarer skjules.

Sådan angives kommenterede egenskabsfiltre for administrative skabeloner
 1. Åbn Editor til lokal gruppepolitik.

 2. Højreklik på Administrative skabeloner, der findes under Computerkonfiguration\Politikker eller Brugerkonfiguration\Politikker. Klik på Filterindstillinger.

 3. Klik på det ønskede filter på listen Kommenteret.

 4. Klik på OK for at anvende de nye filterindstillinger og lukke dialogboksen Filterindstillinger.

Yderligere overvejelser

 • For at kunne gennemføre denne procedure skal du have tilladelse til redigering af indstillinger for at kunne redigere et gruppepolitikobjekt. Medlemmer af sikkerhedsgruppen Domæneadministratorer, sikkerhedsgruppen Administratorer for virksomhed eller sikkerhedsgruppen Ejere af gruppepolitikopretter har som standard tilladelse til redigering af indstillinger for at kunne redigere et gruppepolitikobjekt.

 • Filtre medtager elementer, så du skal markere elementer, du vil have vist, i stedet for at markere elementer, der skal fjernes.

 • Filtre fungerer ikke sammen med klassiske administrative skabeloner.

 • Editoren til lokal gruppepolitik og snap-in'en Gældende politikindstilling er tilgængelige i Windows Server 2008 R2, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate og Windows 7 Enterprise. Du kan finde flere oplysninger under https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815). Siden er evt. på engelsk.