Brug denne fane til at konfigurere den måde, som IIS (Internet Information Services) lukker inaktive arbejdsprocesser på, antallet af anmodninger, der venter på behandling, CPU-overvågning og antallet af processer i en webhave.

Timeout for pause

Timeoutgrænser hjælper med at spare på systemressourcer ved at afslutte ubrugte arbejdsprocesser ved at lukke inaktive processer efter et angivet tidsrum. På denne måde kan du bedre administrere ressourcerne på bestemte computere ved kraftig belastning, når identificerede programmer konsekvent går i inaktiv tilstand, eller når ny behandlingsplads ikke er tilgængelig.

Luk arbejdsprocesser, når de har været ledige i (tid i minutter)

Vælg for at afslutte ledige arbejdsprocesser efter en bestemt periode uden aktivitet.

Skriv et tal i boksen, eller klik på pil op og ned for at angive antallet af minutter, inden en ledig arbejdsproces afsluttes.

Begrænsning på anmodningskø

Vælg for at konfigurere IIS til at overvåge antallet af anmodninger til en angiven programgruppekø, inden en ny anmodning sættes i kø.

Med grænser for programgruppers kølængde forhindres store antal anmodninger i at blive sat i kø og overbelaste serveren. Hvis køens kapacitet overskrides, når den nye anmodning tilføjes, afviser serveren anmodningen og sender et 503-fejlsvar, der ikke kan tilpasses, til klienten.

Begræns køen med kerneanmodninger (antal anmodninger)

Vælg for at konfigurere IIS til at bruge et numerisk baseret skema til at begrænse indgående HTTP-anmodninger, så du kan begrænse størrelsen på anmodningskøen. Når grænsen er nået, behandler IIS ikke disse yderligere anmodninger, men sender et 503-fejlsvar, der ikke kan tilpasses, til klienten.

Skriv et tal i boksen, eller klik på pil op og ned for at angive grænsen for antallet af tilladte anmodninger i køen.

Aktiver CPU-overvågning

Vælg for at konfigurere IIS til at bruge CPU-optælling for at spore og afslutte arbejdsprocesser, som forbruger store mængder CPU-tid, der overskrider de angivne grænser. CPU-overvågning er kun tilgængelig for programgrupper og bruges ikke til CGI-programmer.

Maksimalt CPU-brug (procent)

Skriv et tal i boksen, eller klik på pil op og ned for at angive procenten af CPU-brug, som en arbejdsproces har tilladelse til at bruge.

Opdater CPU-brugstal (i minutter)

Skriv et tal i boksen, eller klik på pil op og ned for at angive, hvor ofte CPU-procestal skal opdateres for at blive brugt af CPU-overvågning.

Handling, der bliver udført, når CPU-belastningen overskrider maksimumgrænsen

Klik på listen på den handling, der er bedst at foretage, når CPU'en overskrider sin maksimumgrænse.

  • Hvis du vælger Ingen handling, når CPU-brugen for en bestemt programgruppe eller flere grupper når den indstillede grænse, skriver IIS en fejl i hændelsesloggen.

  • Hvis du vælger Lukning, når CPU-brugen for en bestemt programgruppe når den indstillede grænse, igangsætter IIS en lukning af alle arbejdsprocesser i programgruppen ved at give hver arbejdsproces programgruppens angivne antal ShutdownTimeLimit-sekunder til at lukke. Hvis processerne ikke lukker inden for dette tidsrum, afslutter IIS arbejdsprocesserne. Programgruppen lukkes og nulstilles i henhold til den tidsgrænse, der er angivet i CPUResetInterval.

Webhave

En webhave er en programgruppe, som bruger mere end én arbejdsproces.

Maksimalt antal arbejdsprocesser

Skriv et tal i boksen, eller klik på pil op og ned for at angive det maksimale antal tilladte arbejdsprocesser i en programgruppe.

Relaterede emner

Yderligere oplysninger om timeout- og CPU-funktionerne og om webhaver finder du i IIS 6.0 online documentation (siden er på engelsk) på Microsoft Windows Server TechCenter.


Indholdsfortegnelse