Brug dialogboksen Konfigurer oprindelige moduler til at aktivere registrerede moduler ved at føje dem til listen Moduler, tilføje eller redigere registrering for oprindelige moduler eller fjerne oprindelige moduler på webserveren. Når du har registreret et modul, skal du også føje det til listen Moduler, ellers kan modulet ikke begynde at behandle anmodninger.

Liste over brugergrænsefladeelementer

ElementnavnBeskrivelse

Vælg et eller flere registrerede moduler, der skal aktiveres

Vælg det eller de registrerede moduler, du vil føje til listen Moduler på webserveren. Når du har føjet et modul til listen Moduler, kan det behandle anmodninger til serveren.

Registrer

Åbner dialogboksen Registrer oprindeligt modul, hvor du kan registrere et nyt oprindeligt modul.

Bemærk!

Denne knap er kun tilgængelig på serverniveau.

Rediger

Åbner dialogboksen Rediger registrering af oprindeligt modul, hvor du kan redigere et registreret oprindeligt modul. Denne knap er kun tilgængelig, hvis et registreret modul er valgt på listen Vælg et eller flere registrerede moduler, der skal aktiveres.

Bemærk!

Denne knap er kun tilgængelig på serverniveau.

Fjern

Fjerner det markerede moduls registrering fra webserveren. Denne knap er kun tilgængelig på serverniveau, og kun hvis et registreret modul er valgt på listen Vælg et eller flere registrerede moduler, der skal aktiveres.

Bemærk!

Når du fjerner et modul fra listen på funktionssiden Moduler, deaktiveres modulet, men det vil stadig være registreret på webserveren.

Se også


Indholdsfortegnelse