Du kan bruge dialogboksene Tilføj oprettelsesregel eller Rediger oprettelsesregel til at definere regler for adgang til indhold.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Elementnavn Beskrivelse

Alt indhold

Vælg denne indstilling for at anvende oprettelsesreglen på alt indhold.

Angivet indhold

Vælg denne indstilling for kun at anvende oprettelsesreglen på indhold, der overholder reglen. Indtast et filtypenavn eller filnavn med et typenavn, som reglen skal gælde for i forbindelse med WebDAV-anmodninger. Hvis du f.eks. ønsker, at reglen skal gælde for alle WebDAV-anmodninger, der er lavet for ASP-filer, skal du indtaste *.asp. Hvis du ønsker, at reglen skal gælde for alle anmodninger, der er lavet for en specifik fil, skal du indtaste filnavnet og dets typenavn, f.eks. Minfil.asp.

Alle brugere

Vælg denne indstilling for at administrere adgang til indhold for alle brugere.

Angivne roller eller brugergrupper

Vælg denne indstilling for at administrere adgang til indhold for specifikke Microsoft Windows-roller eller brugergrupper.

Bemærk!

Hvis du bruger denne regel, skal alle medlemmer af de angivne roller og grupper have gyldige brugerkonti og adgangskoder, før de kan godkende.

Angivne brugere

Vælg denne indstilling for at administrere adgang til indhold for en specifik brugerkonto.

Bemærk!

Hvis du bruger denne indstilling, skal alle angivne brugere have gyldige brugerkonti og adgangskoder, før de kan godkende.

Læseadgang

Angiver, om brugere, grupper eller roller har læseadgang.

Skriveadgang

Angiver, om brugere, grupper eller roller har skriveadgang.

Kilde

Angiver, om brugere, grupper eller roller har adgang til kildekoden for filer, der er knyttet til handlere. ASP.NET *.aspx-sider kræver f.eks., at brugere eller grupper har adgangen Kilde for at kunne redigere sider med WebDAV.

Se også


Indholdsfortegnelse