Brug funktionssiden Virtuelle mapper til at administrere en liste over virtuelle mapper i et program.

Sorter listen ved at klikke på funktionssidens kolonneoverskrifter.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Nedenstående tabeller beskriver de brugergrænsefladeelementer, der er tilgængelige på funktionssiden og i ruden Handlinger.

Elementer på funktionssiden

ElementnavnBeskrivelse

Programsti

Viser det program, der indeholder hver enkelt virtuelle mappe.

Virtuel sti

Viser den virtuelle sti, der bruges i en URL-adresse til at få adgang til den virtuelle mappe.

Fysisk sti

Viser den fysiske sti til mappen med den virtuelle mappes indhold.

Identitet

Viser brugernavnet på den brugerdefinerede identitet (hvis en sådan er konfigureret), som benyttes til at etablere adgang til den fysiske mappe, der er knyttet til den virtuelle mappe. Hvis der ikke er angivet en identitet, bruges pass-through-godkendelse til at få adgang til indholdet.

Elementer i handlingsruden

Nedenstående tabel beskriver de handlinger, der er tilgængelige, når der er forbindelse til en server. Når du har forbindelse til et sted eller et program og vælger en virtuel mappe på siden Virtuelle mapper, er den eneste tilgængelige handling Gennemse.

ElementnavnBeskrivelse

Tilføj virtuel mappe

Åbner dialogboksen Tilføj virtuel mappe, hvor du kan tilføje en virtuel mappe.

Indstil standarder for virtuel mappe

Åbner dialogboksen Standarder for virtuel mappe, hvor du kan konfigurere standardindstillinger, som er gældende for alle virtuelle mapper på det aktuelle niveau og lavere.

Udforsk

Åbner den fysiske mappe (i Windows Stifinder), som er knyttet til den valgte virtuelle mappe.

Rediger tilladelser

Åbner Windows-dialogboksen Egenskaber for den fysiske mappe, der er knyttet til den valgte virtuelle mappe.

Fjern

Fjerner det punkt, der er valgt på listen på funktionssiden.

Gennemse

Åbner den valgte virtuelle mappe i en internetbrowser.

Grundlæggende indstillinger

Åbner dialogboksen Rediger virtuel mappe, hvor du kan redigere de indstillinger, der blev angivet ved oprettelsen af den valgte virtuelle mappe.

Avancerede indstillinger

Åbner dialogboksen Avancerede indstillinger, hvor du kan konfigurere avancerede indstillinger for den valgte virtuelle mappe.

Se også


Indholdsfortegnelse