Brug funktionssiden Sporingsregler for mislykkede anmodninger til at administrere en liste over sporingsregler for mislykkede anmodninger.

Sorter listen ved at klikke på en af funktionssidens kolonneoverskrifter, eller vælg en værdi på rullelisten Grupper efter for at gruppere emner, der minder om hinanden.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Nedenstående tabeller beskriver de brugergrænsefladeelementer, der er tilgængelige på funktionssiden og i ruden Handlinger.

Elementer på funktionssiden

ElementnavnBeskrivelse

Sti

Viser den URL-adresse, der er sporet af en sporingsregel for mislykkede anmodninger. URL-adressen kan højst indeholde ét jokertegn og skal være lokal i forhold til den mappe, hvor definitionen af mislykkede anmodninger er angivet. Jokertegnsmønstrene *.aspx og ind* vil f.eks. begge svare til URL-adressen www.contoso.com/index.aspx.

Tilknyttede providere

Viser de sporingsprovidere, der er knyttet til en sporingsregel for mislykkede anmodninger. En provider definerer funktionsområdet til sporing. Et eksempel er ASP.NET-sporingsprovideren, som sporer overgange til og fra administreret kode, herunder *.aspx-anmodninger.

Statuskoder

Viser den eller de HTTP-statuskoder og kombinationer af understatuskoder, der spores af en sporingsregel for mislykkede anmodninger. Der kan være flere statuskoder på denne liste, hvor hver kode er adskilt med komma.

Forbrugt tid

Viser den maksimale tid i sekunder, som anmodningen må tage.

Posttype

Viser, om posten er lokal eller nedarvet. Lokale poster læses fra den aktuelle konfigurationsfil, og nedarvede poster læses fra en overordnet konfigurationsfil.

Elementer i handlingsruden

ElementnavnBeskrivelse

Tilføj

Åbner guiden Tilføj sporingsregel for mislykkede anmodninger, hvor du kan tilføje en regel for at spore mislykkede anmodninger.

Rediger

Åbner guiden Rediger sporingsregel for mislykkede anmodninger, hvor du kan redigere den valgte regel for sporing af mislykkede anmodninger.

Fjern

Fjerner det punkt, der er valgt på listen på funktionssiden.

Rediger webstedssporing

Åbner dialogboksen Rediger webstedsindstillinger for sporing af mislykkede anmodninger, hvor du kan aktivere og konfigurere indstillinger for sporing af mislykkede anmodninger for webstedet. Denne handling er kun tilgængelig, når du har forbindelse til en server, og du har valgt et specifikt sted.

Vis sporingslogs

Åbner sporingslogfilmappen. Denen handling er kun tilgængelig, når du har forbindelse til en server.

Tilbage til nedarvet

Nulstiller funktionen tilbage til nedarvede indstillinger fra den overordnede konfiguration. Derved slettes lokale konfigurationsindstillinger, herunder emner fra listen, for denne funktion. Denne handling er ikke tilgængelig på serverniveauet.

Vis sorteret liste

Viser listen i konfigurationsrækkefølge. Hvis du vælger det sorterede listeformat, kan du kun flytte emner op og ned på listen. Andre handlinger i ruden Handlinger fremkommer ikke, før du vælger det usorterede listeformat.

Flyt op

Flytter et valgt emne opad på listen. Denne handling er kun tilgængelig, når emner vises i det sorterede listeformat.

Bemærk!

Hvis emner på listen flyttes på et underordnet niveau, vil det underordnede emne ikke længere nedarve indstillinger fra det overordnede niveau (herunder heller ikke emner, der føjes til eller fjernes fra listen på det overordnede niveau), når listens rækkefølge er blevet ændret. Hvis der skal nedarves indstillinger fra et overordnet niveau, skal du nulstille samtlige ændringer på det underordnede niveau ved hjælp af handlingen Tilbage til nedarvet i ruden Handlinger.

Flyt ned

Flytter et valgt emne nedad på listen. Denne handling er kun tilgængelig, når emner vises i det sorterede listeformat.

Bemærk!

Hvis emner på listen flyttes på et underordnet niveau, vil det underordnede emne ikke længere nedarve indstillinger fra det overordnede niveau (herunder heller ikke emner, der føjes til eller fjernes fra listen på det overordnede niveau), når listens rækkefølge er blevet ændret. Hvis der skal nedarves indstillinger fra et overordnet niveau, skal du nulstille samtlige ændringer på det underordnede niveau ved hjælp af handlingen Tilbage til nedarvet i ruden Handlinger.

Vis usorteret liste

Viser listen i et usorteret format. Hvis du vælger det usorterede listeformat, kan du sortere og gruppere emner på listen og udføre handlinger i ruden Handlinger.

Se også


Indholdsfortegnelse