Brug dialogboksen Anmodningsbegrænsninger til at angive valgfrie begrænsninger, herunder f.eks. den ressourcetype, der anmodes om, eller det HTTP-verbum, som en handler skal behandle anmodninger for. Du skal kun konfigurere restriktioner, hvis du har et specifikt behov for at begrænse de betingelser, som en handler behandler anmodninger under. Hvis du ikke konfigurerer restriktioner, behandler handlere anmodninger, uanset ressourcetypen, der blev anmodet om, og de angivne HTTP-verber.

Liste over brugergrænsefladeelementer

ElementnavnBeskrivelse

Tilknytning

Konfigurer indstillinger under denne fane, hvis du vil begrænse handlertilknytningen til anmodninger om bestemte ressourcetyper, f.eks. til en fil eller mappe. Hvis du ikke konfigurerer indstillinger under denne fane, behandler handleren anmodninger, uanset den angivne ressourcetype i anmodningen.

Aktiver kun handler, hvis anmodningen er knyttet til

Marker dette afkrydsningsfelt under fanen Tilknytning, hvis handlertilknytningen kun skal gælde for anmodninger om en bestemt ressourcetype, f.eks. om en fil eller mappe. Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, skal du også angive ressourcetypen ved at vælge en indstilling under dette afkrydsningsfelt.

Fil

Vælg denne indstilling, hvis handleren skal behandle anmodninger om et bestemt filnavn eller filtypenavn. Handleren ASPClassic behandler f.eks. anmodninger om .asp-filer. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du markerer afkrydsningsfeltet Aktiver kun handler, hvis anmodningen er knyttet til.

Mappe

Vælg denne indstilling, hvis handleren skal behandle anmodninger om en mappe. Du kan bruge denne begrænsning, hvis du har en mappe med indhold, som en bestemt handler skal behandle. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du markerer afkrydsningsfeltet Aktiver kun handler, hvis anmodningen er knyttet til.

Fil eller mappe

Vælg denne indstilling, hvis handleren skal behandle anmodninger om filer og mapper. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du markerer afkrydsningsfeltet Aktiver kun handler, hvis anmodningen er knyttet til.

Verber

Konfigurer indstillinger under denne fane, hvis du vil begrænse en handlertilknytning til bestemte HTTP-verber, som klienter medtager i HTTP-headere, når de foretager anmodninger.

Alle verber

Vælg denne indstilling, hvis handleren skal behandle anmodninger uanset hvilke verber, klienten angiver. Denne indstilling er valgt som standard.

Et af følgende verber

Vælg denne indstilling, hvis handleren kun skal behandle anmodninger, når en klient angiver et bestemt HTTP-verbum eller bestemte HTTP-verber i en anmodning. Skriv i den tilsvarende tekstboks det eller de HTTP-verber, som handlertilknytningen skal gælde for. Skriv f.eks. GET, hvis handleren skal behandle anmodninger, når en klient bruger verbet GET.

Adgang

Vælg en af indstillingerne under denne fane for at konfigurere den adgang, som denne handler kræver for at køre i en virtuel mappe. Denne indstilling (sammen med funktionens adgangsploitik, der indstilles i dialogboksen rediger funktionstilladelser) bestemmer, om en handler kan køre.

Vigtigt!

Sørg for, at den nødvendige adgangsindstilling for en handler er korrekt, da den ellers muligvis vil kunne køre utilsigtet. Hvis du f.eks. ændrer handlerens nødvendige adgang fra Udfør til Læs for ISAPI-dll-handleren, kan ISAPI-udvidelser køre, selv om kun Læs er aktiveret i funktionens adgangspolitik.

Vælg en af følgende indstillinger:

  • Ingen: Handleren kører, selv om der ikke er aktiveret nogen adgangspolitikindstillinger.

  • Læs: Handleren kører, når Læs er aktiveret i adgangspolitikken.

  • Skriv: Handleren kører, når Skriv er aktiveret i adgangspolitikken.

  • Script: Handleren kører, når Scripts er aktiveret i adgangspolitikken. Dette er standardindstillingen.

  • Udfør: Handleren kører, når Udfør er aktiveret i adgangspolitikken.

Se også


Indholdsfortegnelse