Web Server (IIS)-rollen i Windows Server® 2008 R2 giver dig mulighed for at dele oplysninger med brugere på internettet, i et intranet eller i et ekstranet. Windows Server 2008 R2 leverer IIS 7.5, som er en forenet webplatform, der integrerer IIS, ASP.NET og Windows Communication Foundation. Nøglefunktionerne og forbedringerne i IIS 7.5 omfatter følgende:

 • Integrerede udvidelser

  • WebDAV og FTP

  • Anmodningsfiltrering

  • Administration Pack-moduler

 • Administrationsforbedringer

  • Best Practices Analyzer

  • IIS-modul til Windows PowerShell™

  • Konfigurationslogføring og -sporing

 • Forbedrede programværtsfunktioner

  • Tjenestehærdning

  • Administrerede tjenestekonti

  • Webkerne, der kan fungere som vært

  • Sporing af mislykkede anmodninger for FastCGI

 • Forbedret understøttelse af .NET på serverkernen

I de nedenstående afsnit kan du finde ud af mere om Web Server (IIS)-rollen, de krævede og valgfri funktioner i en IIS-webserver og den hardware og software, der bruges til at drive en IIS-webserver. Til sidst i dette emne kan du lære, hvordan grænsefladen til webserveren åbnes, og hvor du kan finde flere oplysninger om IIS-webservere.

Hvad er webservere?

Webservere er computere med specifik software, som giver dem mulighed for at modtage anmodninger fra klientcomputere og returnere svar på anmodningerne. Med webservere kan du dele oplysninger via internettet eller via intranet og ekstranet.

Med en IIS 7-webserver kan du:

 • Stille oplysninger til rådighed for brugere på internettet.

 • Lade brugere hente og overføre indhold via FTP eller WebDAV-udgivelse (World Wide Web Distributed Versioning and Authoring).

 • Være vært for webtjenester, som indeholder forretningslogik til tretrinsprogrammer.

 • Distribuere programmer til brugere via internettet i stedet for på fysiske medier som f.eks. disketter eller cd'er.

Webservere kan være nyttige til forskellige kunder eller behov. Eksempel:

 • Indehavere af mindre virksomheder kan formidle oplysninger om deres serviceudbud vha. et enkelt websted.

 • Indehavere af mellemstore virksomheder kan tilbyde deres varer og serviceydelser via et onlinebestillingssystem, som er sammensat af forskellige programmer på et websted.

 • Store koncerner kan udvikle og levere erhvervsprogrammer til medarbejderne via koncern-intranet.

 • Værtsvirksomheder kan forsyne individuelle kunder med serverplads og -serviceydelser, så de kan være vært for forskelligt onlineindhold og onlineprogrammer.

 • Store koncerner kan levere relevante oplysninger og programmer til forretningspartnere via ekstranet.

Nye funktioner i webserverrollen i Windows Server 2008 R2

De nedenstående afsnit beskriver funktioner og forbedringer i IIS 7, som er webplatformen i Windows Server 2008 R2.

Integrerede udvidelser

Den nye IIS 7.5 bygger på den udvidelige og modulære arkitektur, som blev introduceret med IIS 7. Den integrerer og forbedrer de eksisterende udvidelser og giver samtidig nye muligheder for udvidelse og tilpasning.

WebDAV og FTP

WebDAV- og FTP-funktionerne i IIS 7 er blev forbedret markant ved hjælp af en lang række nye funktioner, der giver udviklere af websteder mulighed for at udgive indhold på en mere sikker og pålidelig måde. De nye FTP- og WebDAV-moduler giver desuden webserveradministratorerne flere muligheder for at udføre godkendelsesprocedurer, overvågning og logføring.

Anmodningsfiltrering

Modulet til anmodningsfiltrering, der tidligere var en udvidelse til IIS 7, gør det muligt at begrænse eller blokere bestemte HTTP-anmodninger for at forhindre, at potentielt skadelige anmodninger når frem til serveren.

Administration Pack-moduler

Disse udvidelsesmoduler, der tidligere var tilgængelige for IIS 7 som en del af IIS Administration Pack, indeholder en række værktøjer, der gør det nemmere at administrere IIS 7.5-webserveren fra IIS Manager. Modulerne omfatter konfigurationseditoren og brugergrænsefladeudvidelser, der kan bruges til at administrere regler for anmodningsfiltrering og programindstillinger for FastCGI og ASP.NET.

Administrationsforbedrnger

IIS 7.5 har den samme distribuerede og delegerede administrationsarkitektur som IIS 7, men IIS 7.5 indeholder desuden en række nye administrationsværktøjer.

Best Practices Analyzer

Best Practices Analyzer (BPA) er et administrationsværktøj, som du kan få adgang til via Server Manager og Windows PowerShell. Med BPA kan administratorerne scanne en IIS 7.5-webserver og rapportere potentielle konfigurationsproblemer og på denne måde reducere antallet af overtrædelser af retningslinjerne for bedste fremgangsmåde.

IIS-modul til Windows PowerShell

IIS-modulet til Windows PowerShell er et snap-in-modul til Windows PowerShell, der giver dig mulighed for at udføre administrationsopgaver for IIS 7 og administrere IIS-konfigurations- og kørselsdata. En samling af opgaveorienterede cmdlets gør det desuden nemt at administrere websteder, webprogrammer og webservere.

Konfigurationslogføring og -sporing

Værktøjerne til konfigurationslogføring og -sporing gør det muligt at overvåge adgangen til IIS-konfigurationen og spore fuldførte og mislykkede ændringer ved hjælp af de nye logfiler, der bliver tilgængelige i Event Viewer.

Forbedrede programværtsfunktioner

Med en bred vifte af nye og forbedrede sikkerheds- og diagnosticeringsfunktioner er IIS 7.5 nu en endnu mere fleksibel og administrerbar platform til mange typer af webprogrammer, f.eks. ASP.NET og PHP.

Tjenestehærdning

Med udgangspunkt i den model til isolation af programgrupper, der anvendes i IIS 7, og som øger systemets sikkerhed og pålidelighed, kører programgrupperne i IIS 7.5 nu hver enkelt proces som en entydig identitet med færre rettigheder.

Administrerede tjenestekonti

Domænekonti med adgangskoder, der administreres af værtscomputeren, understøttes nu som tjenesteidentiteter i IIS 7.5. Det betyder, at serveradministratorerne ikke længere skal bekymre sig om, hvornår adgangskoderne til programgrupperne udløber.

Webkerne, der kan fungere som vært

Kernekomponenter i IIS-webprogrammer kan bruges af eller tilknyttes andre programmer. Det betyder, at HTTP-anmodninger fra IIS 7-komponenttjenester kan få direkte adgang til et program. Denne løsning gør det nemmere at aktivere grundlæggende webserverfunktioner i forbindelse med brugerdefinerede programmer eller fejlfindingsprogrammer.

Sporing af mislykkede anmodninger for FastCGI

I IIS 7.5 kan PHP-udviklere, der anvender FastCGI-modulet, implementere IIS-sporingskald i deres programmer. Udviklerne kan derefter bruge IIS-værktøjerne til sporing af mislykkede anmodninger til at finde kodefejl i udviklingsfasen og dermed løse programfejl.

Forbedret understøttelse af .NET på serverkernen

Serverkerneinstallationen i Windows Server 2008 R2 understøtter .NET Framework 2.0, 3.0, 3.5.1 og 4.0. Det betyder, at IIS Manager kan fungere som vært for ASP.NET-programmer og bruges til fjernadministrationsopgaver. Du kan desuden foretage en lokal kørsel af de cmdlets, der findes i IIS-modulet til Windows PowerShell til IIS.

Hardware og software til webserverrollen

Hardware- og softwarekravene til webserverrollen er de samme som kravene til Windows Server 2008 R2. Brug ydelsestællere, laboratorietestresultater, eksisterende data fra produktionsmiljøer og pilotimplementeringer til at fastslå den nødvendige kapacitet til din server og justere efter behov.

Installation af en IIS-webserver

Når du er færdig med at installere operativsystemet, vises der en liste over indledende konfigurationsopgaver. Hvis du vil installere Web Server (IIS)-rollen, skal du klikke på Tilføj roller på opgavelisten og derefter klikke på Webserver (IIS). Yderligere oplysninger om installation af IIS-tjenesten finder du i Installation.

Administration af en IIS-webserver

Når du har installeret IIS, skal du følge nedenstående procedure for at åbne IIS Manager på Windows Server 2008 R2 eller Windows® 7.

Sådan åbnes IIS Manager på Windows Server 2008 R2
 • Klik på Start, peg på Administrationsværktøjer, og klik på Internet Information Services (IIS) Manager.

Sådan åbnes IIS Manger på Windows 7
 1. Klik på Start, og klik derefter på Kontrolpanel.

 2. Klik på System og vedligeholdelse i Kontrolpanel.

 3. Klik på Administrationsværktøjer i System og vedligeholdelse.

 4. Klik på Internet Information Services (IIS) Manager i Administrationsværktøjer.

Yderligere oplysninger

Du kan få mere at vide om webserverrollen ved at åbne Hjælp på din server. Det gør du ved at åbne IIS Manager som beskrevet i det foregående afsnit og trykke på F1.

Yderligere oplysninger om webserverrollen finder du i emnerne til Windows Server 2008 R2 på internettet:


Indholdsfortegnelse