Brug funktionssiden FTP-meddelelser til at ændre indstillingerne for meddelelser, der sendes, når en bruger opretter forbindelse til dit FTP-sted.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Nedenstående tabeller beskriver de brugergrænsefladeelementer, der er tilgængelige på funktionssiden og i ruden Handlinger.

Elementer på funktionssiden

Elementnavn Beskrivelse

Undertryk standardbanner

Angiver, om standardidentifikationsbanneret for FTP-serveren skal vises. Hvis indstillingen er aktiveret, vises standardbanneret, og ellers vises standardbanneret ikke.

Bemærk!

Hvis Undertryk standardbanner er aktiveret, og der ikke er angivet en bannermeddelelse i Banner, viser FTP-serveren et tomt banner, når en FTP-klient opretter forbindelse til din server.

Understøt brugervariabler i meddelelser

Angiver, om et bestemt sæt brugervariabler i FTP-meddelelser skal vises. Hvis indstillingen er aktiveret, vises brugervariabler i FTP-meddelelser. Ellers vises al meddelelsestekst, som den er indtastet. De understøttede brugervariabler er følgende:

  • %BytesReceived% – Antal byte, der sendes fra serveren til klienten for den aktuelle session.

  • %BytesSent% – Antal byte, der sendes fra klienten til serveren for den aktuelle session.

  • %SessionID% – Det entydige id for den aktuelle session.

  • %SiteName% – Navnet på det FTP-sted, der er vært for den aktuelle session.

  • %UserName% – Kontonavnet for den bruger, der er logget på i øjeblikket.

Vis detaljerede meddelelser til lokale anmodninger

Angiver, om der skal vises detaljerede fejlmeddelelser, når FTP-klienten opretter forbindelse til FTP-serveren på selve serveren. Hvis indstillingen er aktiveret, vises der kun detaljerede fejlmeddelelser til den lokale vært. Ellers vises der ikke detaljerede fejlmeddelelser.

Bemærk!

Der vises kun detaljerede fejlmeddelelser for den lokale vært.

Banner

Angiver meddelelsen, som FTP-serveren viser, når FTP-klienten første gang opretter forbindelse til FTP-serveren.

Bemærk!

Som standard er denne meddelelse tom. Hvis Undertryk standardbanner er aktiveret, og der ikke er angivet en bannermeddelelse i Banner, viser FTP-serveren et tomt banner, når en FTP-klient opretter forbindelse til din server.

Velkomsthilsen

Angiver meddelelsen, som FTP-serveren viser, når FTP-klienten har logget på FTP-serveren.

Bemærk!

Som standard er denne meddelelse tom.

Sluthilsen

Angiver meddelelsen, som FTP-serveren viser, når FTP-klienten logger af FTP-serveren.

Bemærk!

Som standard er denne meddelelse tom.

Maksimalt antal forbindelser

Angiver meddelelsen, som FTP-serveren viser, når klienter forsøger at oprette forbindelse og ikke kan, fordi FTP-tjenesten har nået det maksimale antal tilladte klientforbindelser.

Bemærk!

Som standard er denne meddelelse tom.

Elementer i handlingsruden

Elementnavn Beskrivelse

Anvend

Gemmer de ændringer, du har foretaget på funktionssiden.

Annuller

Annullerer de ændringer, du har foretaget på funktionssiden.

Bemærk!

Ud over at konfigurere indstillingerne for meddelelser, som FTP-serveren viser, når en bruger opretter forbindelse til dit FTP-sted, kan du også bruge funktionssiden Gennemsyn af FTP-mapper til at tilpasse indholdsindstillingerne for gennemsyn af en mappe på FTP-serveren.

Se også


Indholdsfortegnelse