Brug dialogboksene Tilføj programgruppe og Rediger programgruppe til at oprette eller redigere en programgruppe. En programgruppe er en gruppe af en eller flere URL-adresser, der betjenes af en arbejdsproces eller et sæt arbejdsprocesser. Programgrupper sætter grænser for de programmer, som de indeholder. Disse grænser forhindrer programmer i én programgruppe i at påvirke programmer i en anden programgruppe.

Liste over brugergrænsefladeelementer

ElementnavnBeskrivelse

Navn

Skriv et entydigt, fuldt navn til programgruppen. Du kan bruge dette navn til nemt at identificere programgruppen senere og til at forenkle tildelingen af programmer til programgruppen.

Bemærk!

Du kan ikke omdøbe en programgruppe i dialogboksen Rediger programgruppe. Hvis du vil omdøbe en programgruppe, skal du bruge handlingen Omdøb i ruden Handlinger på funktionssiden Programgrupper.

Version af .NET Framework

Vælg den version af .NET Framework, som programgruppen skal indlæse. Hvis de programmer, der skal tilknyttes denne programgruppe, ikke indeholder administreret kode, skal du vælge indstillingen Ingen administreret kode på listen.

En programgruppe kan kun indlæse én version af .NET Framework. Alle programmer i programgruppen skal bruge den samme version.

Bemærk!

hvis du vælger .NET Framework version 1.1, deaktiveres listen Administreret pipelinetilstand. Hvis du kører IIS 7 på 64-bit Windows, og du har installeret .NET Framework version 1.1, vises værdien desuden ikke på listen .NET Framework-version, når du tilføjer eller redigerer en programgruppe. Dette skyldes, at .NET Framework version 1.1 installeres under Framework-mappen, mens IIS læser værdier fra Framework64-mappen i 64-bit Windows. Du skal indstille attributten managedRuntimeVersion til v1.1 for programgruppen direkte i konfigurationsfilen eller ved at bruge et værktøj som f.eks. Appcmd.exe.

Administreret pipelinetilstand

Vælg en af de følgende værdier på listen for at angive, hvordan IIS skal behandle anmodninger om administreret indhold:

  • Integreret – IIS behander anmodninger om administreret indhold med den integrerede IIS- og ASP.NET-pipeline til behandling af anmodninger.

  • Klassisk – IIS behander anmodninger om administreret indhold med den separate IIS- og ASP.NET-pipelines til behandling af anmodninger. Brug kun denne tilstand, hvis programmerne i programgruppen ikke kan køre i tilstanden Integreret.

Start programgruppen med det samme

Vælg denne indstilling for at få programgruppen til at starte, når WAS-tjenesten (Windows Process Activation Service) startes. Hvis du deaktiverer automatisk start, skal du starte programgruppen manuelt, ellers returnerer anmodninger til programmer i programgruppen en HTTP 503-fejl om, at tjenesten er utilgængelig.

Se også


Indholdsfortegnelse