Brug funktionssiden Steder til at administrere en liste over steder på en webserver.

Sorter listen ved at klikke på en af funktionssidens kolonneoverskrifter, eller vælg en værdi på rullelisten Grupper efter for at gruppere emner, der minder om hinanden. Gennemsøg listen ved at indtaste søgekriteriner i boksen Filter, udvid listen Start for at vælge et felt at søge i, og klik på Start, eller tryk på ENTER. Klik på Vis alle for at fjerne filterkriterierne.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Nedenstående tabeller beskriver de brugergrænsefladeelementer, der er tilgængelige på funktionssiden og i ruden Handlinger.

Elementer på funktionssiden

ElementnavnBeskrivelse

Navn

Viser stedets entydige navn.

Id

Viser webstedets entydige id.

Status

Viser, om stedet er startet, eller viser fejloplysninger, hvis der er et problem med stedet, og det ikke kan starte. Hvis et sted benytter mere end en enkelt protokol, vises status separat for hver protokol med statussen efterfulgt af protokollen i parentes. Et sted, der benytter HTTP- eller HTTPS-protokollen, viser eksempelvis Startet (http), når det er i gang.

Binding

Viser bindingen eller bindingerne for stedet.

Sti

Viser den fysiske sti til mappen med stedets indhold.

Elementer i handlingsruden

Visse af de handlinger, der er omtalt i nedenstående tabel, er kun tilgængelige for et sted, hvis stedet har en HTTP- eller HTTPS-binding. Disse handlinger vises i ruden Handlinger under Administrer websted.

ElementnavnBeskrivelse

Tilføj websted

Åbner dialogboksen Tilføj websted, hvorfra du kan tilføje et websted, der benytter HTTP- eller HTTPS-protokollerne til kommunikation.

Indstil standarder for websteder

Åbner dialogboksen Standarder for websted, hvor du kan indstille standardværdier, der skal gælde for samtlige websteder, du tilføjer på webserveren.

Bindinger

Åbner dialogboksen Stedbindinger, hvor du kan tilføje, redigere og fjerne stedbindinger.

Grundlæggende indstillinger

Åbner dialogboksen Rediger sted, hvor du kan redigere de indstillinger, der blev angivet ved oprettelsen af det valgte sted.

Bemærk!

Du kan ikke redigere bindinger i dialogboksen Rediger sted. Åbn dialogboksen Bindinger for at redigere stedets bindinger.

Udforsk

Åbner den stedets fysiske mappe (i Windows Stifinder).

Rediger tilladelser

Åbner Windows-dialogboksen Egenskaber for den fysiske mappe, der er knyttet til den virtuelle rodmappe for det valgte steds rodprogram.

Fjern

Fjerner det punkt, der er valgt på listen på funktionssiden.

Omdøb

Aktiverer feltet Navn for det valgte sted, så du kan omdøbe stedet.

Vis programmer

Åbner funktionssiden Programmer, hvor du kan få vist de programmer, der hører til stedet.

Vis virtuelle mapper

Åbner funktionssiden Virtuelle mapper, hvor du kan få vist de virtuelle mapper, der hører til stedets rodprogram.

Genstart

Stopper og genstarter det valgte sted. Genstart af et sted medfører, at stedet midlertidigt er utilgængeligt, indtil det er genstartet fuldstændigt.

Start

Starter det valgte sted.

Stop

Stopper det valgte sted. Standsning af et sted medfører, at stedet er utilgængeligt, indtil det startes.

Gennemse

Åbner det valgte sted i en internetbrowser. Hvis stedet har mere end en enkelt binding, vises der flere links til gennemsyn.

Avancerede indstillinger

Åbner dialogboksen Avancerede indstillinger, hvor du kan konfigurere avancerede indstillinger for det valgte sted.

Sporing af mislykkede anmodninger

Åbner dialogboksen Rediger websteds indstillinger for sporing af mislykkede anmodninger, hvor du kan aktivere sporing af mislykkede anmodninger og konfigurere relaterede indstillinger for det valgte sted.

Grænser

Åbner dialogboksen Rediger grænser for websted, hvor du kan konfigurere båndbredde- og forbindelsesgrænser for det valgte sted.

Se også


Indholdsfortegnelse