Internet Information Services (IIS) 7.5 er Web Server (IIS)-rollen i Windows Server® 2008 R2 og webserveren i Windows® 7. Webserveren er blevet omdesignet i IIS 7, så du kan brugerdefinere en server ved at tilføje eller fjerne moduler iht. dine specifikke behov. Moduler er individuelle funktioner, som serveren anvender til behandling af anmodninger. IIS anvender f.eks. godkendelsesmoduler til at godkende klientlegitimation og cache-moduler til styring af cache-aktiviteter.

Windows Server 2008 R2 har alle de IIS-funktioner, du behøver til understøttelse af webindhold i produktionsmiljøer. Windows 7 har også IIS-funktioner, men de tilgængelige funktioner afhænger af den specifikke version af Windows 7. IIS i Windows 7 er ideel, hvis du vil opbygge og afprøve webprogrammer.

Tilgængelige rolletjenester i IIS 7.5

Tabellerne i dette afsnit viser rolletjenesternes og IIS-funktionernes tilgængelighed i hver version af Windows 7 og Windows Server 2008 R2.

Tilgængeligheden af disse moduler er beskrevet som:

  • Standard: Funktionen vælges som standard, når du installerer IIS på din computer, men du kan vælge ikke at installere en funktion, hvis du ikke har brug for den.

  • Tilgængelig: Funktionen er tilgængelig, men er ikke valgt som standard, når du installerer IIS på din computer. Du kan installere funktionen, hvis du har brug for den.

  • Utilgængelig: Funktionen er utilgængelig og kan ikke installeres, når du installerer IIS.

Bemærk!

Når du installerer Windows Server 2008 R2, kan du foretage en serverkerneinstallation, hvilket indebærer en minimal serverinstallation af Windows Server 2008 R2. Med denne form for installation installeres den traditionelle Windows-grænseflade f.eks. ikke, så du skal konfigurere serveren fra kommandoprompten.

Tilgængelige rolletjenester efter kategori

Se i nedenstående tabeller for at finde ud af mere om tilgængeligheden af funktioner i hver enkelt version:

  • Almindelige HTTP-funktioner

  • Programudviklingsfunktioner

  • Sundheds- og diagnosefunktioner

  • Sikkerhedsfunktioner

  • Ydelsesfunktioner

  • Administrationsværktøjer

  • FTP-serverfunktioner (File Transfer Protocol)

Almindelige HTTP-funktioner

Funktionens navn/beskrivelse Windows Server 2008 R2-udgaverWindows 7 Ultimate-, Professional- og Enterprise-udgaverWindows 7 Home Premium-udgaveWindows 7 Home Basic- og Starter-udgaver

Statisk indhold

Statisk indhold betyder, at webserveren kan udgive statiske webfilformater, herunder f.eks. HTML-sider og billedfiler. Statisk indhold bruges i forbindelse med udgivelse af filer på webserveren, som brugerne skal kunne få vist med en webbrowser.

Standard

Standard

Standard

Utilgængelig

Standarddokument

Med standarddokument kan du konfigurere en standardfil, som webserveren skal returnere, når brugere ikke specificerer en fil i en URL-adresse. Standarddokumenter gør det lettere og mere bekvemt for brugere at komme frem til dit websted.

Standard

Standard

Standard

Utilgængelig

Gennemsyn af mapper

Gennemsyn af mapper giver brugerne mulighed for at se indholdet af en mappe på din webserver. Brug gennemsyn af mapper til at aktivere en automatisk genereret liste over samtlige mapper og filer, der måtte være tilgængelige i en mappe, når brugerne ikke specificerer en fil i en URL-adresse, og standarddokumenter enten er deaktiveret eller ikke konfigureret.

Standard

Standard

Standard

Utilgængelig

HTTP-fejl

HTTP-fejl giver mulighed for at brugerdefinere de fejlmeddelelser, der returneres til brugernes browsere, når webserveren registrerer en fejltilstand. Brug HTTP-fejl til at give brugerne en bedre brugeroplevelse, når de støder på en fejlmeddelelse. Overvej at oplyse en e-mail-adresse til en medarbejder, som kan hjælpe brugerne med at afhjælpe fejlen.

Standard

Standard

Standard

Standard

HTTP-omdirigering

HTTP-omdirigering leverer understøttelse til omdirigering af brugeranmodninger til en specifik destination. Brug HTTP-omdirigering, hvis du vil have kunder, der er tilbøjelige til at bruge én bestemt URL-adresse, til at ende på en anden URL-adresse. Dette er nyttigt i en lang række situationer, som f.eks. omdøbning af dit websted, domænenavne, der er vanskelige at stave, eller hvis klienter skal tvinges til at anvende HTTPS-protokollen.

Standard

Standard

Standard

Standard

WebDAV-udgivelse

WebDAV-udgivelse (Web Distributed Authoring and Versioning) giver dig mulighed for at udgive filer til og fra en webserver ved at bruge HTTP-protokollen. Da WebDAV bruger HTTP, passerer den de fleste firewalls uden ændring.

Standard

Standard

Utilgængelig

Utilgængelig

Programudviklingsfunktioner

Funktionens navn/beskrivelseWindows Server 2008 R2-udgaverWindows 7 Ultimate-, Professional- og Enterprise-udgaverWindows 7 Home Premium-udgaveWindows 7 Home Basic- og Starter-udgaver

ASP.NET

ASP.NET leverer et objektorienteret programmeringsmiljø på serversiden til opbygning af websteder og webprogrammer, som benytter administreret kode. ASP.NET er ikke bare en ny version af ASP. ASP.NET udgør en robust infrastruktur til opbygning af webprogrammer og er blevet fuldstændigt omkonstrueret for at levere en meget produktiv programmeringsoplevelse baseret på .NET Framework.

Tilgængelig

Tilgængelig

Tilgængelig

Utilgængelig

.NET-udbyggelighed

.NET-udbyggelighed giver udviklere af administreret kode mulighed for at ændre, tilføje og udbygge webserverfunktioner i anmodningspipelinen, konfigurationen og i brugerfladen. Udviklere kan bruge den velkendte ASP.NET-udbyggelighedsmodel og omfattende .NET API'er til at opbygge webserverfunktioner, der er lige så stærke, som hvis de havde været skrevet med de oprindelige C++ API'er.

Standard

Standard

Standard

Standard

ASP

Active Server Pages (ASP) udgør et scriptmiljø på serversiden til opbygning af websteder og webprogrammer. ASP leverer forbedret ydelse i forhold til CGI scripts ved at sikre IIS oprindelig understøttelse af både VBScript og JScript. Brug ASP, hvis du har eksisterende programmer, der kræver ASP-understøttelse. Til nye udviklingsprojekter bør det overvejes at bruge ASP.NET.

Tilgængelig

Tilgængelig

Tilgængelig

Utilgængelig

CGI

Common Gateway Interface (CGI) definerer, hvordan en webserver overfører oplysninger til et eksternt program. Typiske anvendelser kan f.eks. være en webformular til indsamling af oplysninger og derefter videresendelse af oplysningerne til et CGI script, så de kan e-mailes til en anden lokalitet. Da CGI er standard, kan CGI scripts skrives med et bredt udvalg af programmeringssprog. Ulempen ved at bruge CGI er ydelsesomkostninger.

Tilgængelig

Tilgængelig

Tilgængelig

Utilgængelig

ISAPI-udvidelser

ISAPI-udvidelser (Internet Server Application Programming Interface) leverer understøttelse af udvikling af dynamisk webindhold vha. ISAPI-udvidelser. En ISAPI-udvidelse kører, når der anmodes om den, præcis som enhver anden statisk HTML-fil eller dynamisk ASP-fil. Da ISAPI-programmer er kompileret kode, behandles de langt hurtigere end ASP-filer eller filer, som kalder COM+-komponenter.

Tilgængelig

Tilgængelig

Tilgængelig

Utilgængelig

ISAPI-filtre

ISAPI-filtre (Internet Server Application Programming Interface) leverer understøttelse af udvikling af webprogrammer, som bruger ISAPI-filtre. ISAPI-filtre er filer, der kan udbygge eller ændre de funktioner, som IIS stiller til rådighed. Et ISAPI-filter gennemgår alle anmodninger, som rettes imod webserveren, indtil det finder en, som det skal behandle.

Tilgængelig

Tilgængelig

Tilgængelig

Utilgængelig

Server-Side Includes

Server Side Includes (SSI) er et script-sprog, som bruges til at generere HTML-sider dynamisk. Scriptet kører på serveren, før siden leveres til klienten, og kræver normalt at én fil indsættes i en anden. Du kan f.eks. oprette en HTML-navigationsmenu og bruge SSI til at indsætte den dynamisk på alle siderne på et websted.

Tilgængelig

Tilgængelig

Tilgængelig

Utilgængelig

Sundheds- og diagnosefunktioner

Funktionens navn/beskrivelseWindows Server 2008 R2-udgaverWindows 7 Ultimate-, Professional- og Enterprise-udgaverWindows 7 Home Premium-udgaveWindows 7 Home Basic- og Starter-udgaver

HTTP-logføring

HTTP-logføring muliggør registrering af serverens webstedsaktivitet. Når en registrerbar hændelse (sædvanligvis en HTTP-transaktion) finder sted, kalder IIS det valgte logføringsmodul, som derefter skriver til en af de to logfiler i webserverens filsystem. Disse logfiler føres i tillæg til operativsystemets logfiler.

Standard

Standard

Standard

Standard

Logføringsværktøjer

Logføringsværktøjer leverer infrastruktur til administration af webserverlogfiler og automatisering af almindeligt forekommende logføringsopgaver.

Standard

Standard

Standard

Standard

Anmodningsovervågning

Anmodningsovervågning leverer infrastruktur til overvågning af webprogrammers sundhed ved at registrere oplysninger om HTTP-anmodninger i en IIS-arbejdsproces. Administratorer og udviklere kan bruge anmodningsovervågning til at finde ud af, hvilke HTTP-forespørgsler der udføres i en arbejdsproces, hvis arbejdsprocessen er holdt op med at reagere eller er blevet meget langsom.

Standard

Standard

Standard

Standard

Sporing

Sporing omfatter infrastruktur til diagnosticering af og fejlfinding i webprogrammer. Med sporing af mislykkede anmodninger er det muligt at foretage fejlfinding i vanskeligt registrerbare hændelser som f.eks. dårlig ydelse eller godkendelsesrelaterede fejl. Denne funktion bufferlagrer sporingshændelser for en anmodning og skriver dem kun til disk, hvis anmodningen falder inden for en brugerkonfigureret fejltilstand.

Standard

Standard

Standard

Standard

Brugerdefineret logføring

Brugerdefineret logføring muliggør logføring af webserveraktivitet i et format, der er meget forskelligt fra den måde, IIS genererer logfiler på. Anvend brugerdefineret logføring til at oprette dit eget logføringsmodul. Brugerdefinerede logføringsmoduler føjes til IIS ved at registrere en ny COM-komponent, som implementerer ILogPlugin eller ILogPluginEx.

Tilgængelig

Tilgængelig

Tilgængelig

Utilgængelig

ODBC-logføring

ODBC-logføring leverer infrastruktur, som understøtter logføring af webserveraktivitet i en ODBC-kompatibel database. Med en logføringsdatabase er det ved programmering muligt at vise og manipulere data fra logføringsdatabasen på en HTML-side. Dette kan være en mulighed ved søgning efter specifikke hændelser, der skal overvåges.

Tilgængelig

Tilgængelig

Utilgængelig

Utilgængelig

Sikkerhedsfunktioner

Funktionens navn/ beskrivelseWindows Server 2008 R2-udgaverWindows 7 Ultimate-, Professional- og Enterprise-udgaverWindows 7 Home Premium-udgaveWindows 7 Home Basic- og Starter-udgaver

Basisgodkendelse

Basisgodkendelse sikrer stærk browserkompatibilitet. Denne godkendelsesmetode er passende i små interne netværk, men benyttes sjældent på det offentligt tilgængelige internet. Dens største ulempe er, at den sender adgangskoder over netværket med en algoritme, der er meget nem at dekryptere. Hvis de opsnappes, er sådanne adgangskoder meget nemme at afkode. Anvend SSL sammen med grundlæggende godkendelse.

Tilgængelig

Tilgængelig

Tilgængelig

Utilgængelig

Windows-godkendelse

Windows-godkendelse er en økonomisk overkommelig godkendelsesløsning til interne websteder. Denne godkendelsesteknik giver administratorer i et Windows-domæne mulighed for at udnytte domæneinfrastrukturen til godkendelse af brugere. Brug ikke Windows-godkendelse, hvis brugere, der skal godkendes, etablerer adgang til dit websted via firewalls og proxyservere.

Tilgængelig

Tilgængelig

Utilgængelig

Utilgængelig

Samlet godkendelse

Samlet godkendelse fungerer ved at sende en adgangskode-hash til en Windows-domænecontroller til godkendelse af brugere. Hvis du har brug for forbedret sikkerhed i forhold til grundlæggende godkendelse, kan du overveje at bruge samlet godkendelse, især hvis brugerne, der skal godkendes, etablerer adgang til dit websted via firewalls og proxyservere.

Tilgængelig

Tilgængelig

Utilgængelig

Utilgængelig

Godkendelse med tilknytning af klientcertifikater

Godkendelse med tilknytning af klientcertifikater anvender klientcertifikater til godkendelse af brugere. Et klientcertifikat er et digitalt id fra en kilde, man har tillid til. IIS giver mulighed for to former for godkendelse vha. tilknytning af klientcertifikater. Denne type benytter Active Directory til at tilbyde en-til-en certifikattilknytninger på tværs af flere webservere.

Tilgængelig

Tilgængelig

Utilgængelig

Utilgængelig

Godkendelse med tilknytning af IIS-klientcertifikater

Godkendelse med tilknytning af IIS-klientcertifikater anvender klientcertifikater til godkendelse af brugere. Et klientcertifikat er et digitalt id fra en kilde, man har tillid til. IIS giver mulighed for to former for godkendelse vha. tilknytning af klientcertifikater. Denne type benytter IIS til at levere en-til-en eller mange-til-en certifikattilknytning, og sikrer bedre ydelse end godkendelse ved tilknytning af klientcertifikater.

Tilgængelig

Tilgængelig

Utilgængelig

Utilgængelig

URL-autorisation

URL-autorisation giver mulighed for at oprette regler, der begrænser adgangen til webindhold. Disse regler kan bindes til brugere, grupper eller HTTP-overskriftsverber. Ved konfiguration af URL-godkendelsesregler er der muligt at forhindre brugere, der ikke er medlemmer af bestemte grupper, i at få adgang til indhold eller påvirke websider.

Tilgængelig

Tilgængelig

Tilgængelig

Tilgængelig

Anmodningsfiltrering

Anmodningsfiltrering kontrollerer samtlige anmodninger til serveren og filtrerer anmodningerne på grundlag af en samling regler, der er angivet af administratoren. Mange ondsindede angreb deler en række karaktertræk som f.eks. meget lange URL-adresser eller anmodninger om en usædvanlig handling. Ved filtrering af anmodninger kan man forsøge at reducere indvirkningerne af denne type angreb.

Standard

Standard

Standard

Standard

IP- og domænerestriktioner

Med IP- og domænerestriktioner kan man give adgang til eller nægte adgang til indhold på grundlag af anmodningens oprindelses-IP-adresse eller -domænenavn. I stedet for at bruge grupper, roller eller NTFS-filsystemtilladelser til at styre adgangen til indhold kan du specificere IP-adresser eller domænenavne.

Tilgængelig

Tilgængelig

Tilgængelig

Tilgængelig

Ydelsesfunktioner

Funktionens navn/ beskrivelseWindows Server 2008 R2-udgaverWindows 7 Ultimate-, Professional- og Enterprise-udgaverWindows 7 Home Premium-udgaveWindows 7 Home Basic- og Starter-udgaver

Komprimering af statisk indhold

Komprimering af statisk indhold leverer en infrastruktur til konfiguration af HTTP-komprimering af statisk indhold. På denne måde sikres mere effektiv udnyttelse af båndbredde. I modsætning til dynamiske svar kan komprimerede statiske svar cache-lagres uden indvirkning på CPU-ressourcerne.

Standard

Standard

Standard

Standard

Komprimering af dynamisk indhold

Komprimering af dynamisk indhold leverer en infrastruktur til konfiguration af HTTP-komprimering af dynamisk indhold. Aktivering af dynamisk komprimering sikrer altid mere effektiv udnyttelse af båndbredde, men hvis serverens processorudnyttelse allerede er meget høj, kan den CPU-belastning, som dynamisk komprimering medfører, gøre webstedet langsommere.

Tilgængelig

Tilgængelig

Tilgængelig

Tilgængelig

Administrationsværktøjer

Funktionens navn/ beskrivelseWindows Server 2008 R2-udgaverWindows 7 Ultimate-, Professional- og Enterprise-udgaverWindows 7 Home Premium-udgaveWindows 7 Home Basic- og Starter-udgaver

IIS Management Console

IIS Manager leverer infrastruktur til administration af IIS 7.5 via en grafisk brugerflade. Du kan bruge IIS Manager til at administrere en lokal eller fjern webserver, der kører IIS 7.5.

Standard *

Standard

Standard

Utilgængelig

IIS-administrationsscripts og -værktøjer

IIS-administrationsscripts og -værktøjer leverer infrastruktur til programmeringsmæssig administration af en IIS 7.5-webserver via kommandoer i et kommandoprompt-vindue eller ved afvikling af scripts. Du kan bruge disse værktøjer ved automatisering af kommandoer i batchfiler, eller hvis du vil undgå den yderligere systembelastning ved anvendelse af den grafiske brugerflade.

Tilgængelig

Tilgængelig

Tilgængelig

Tilgængelig

Administrationstjeneste

Administrationstjeneste leverer infrastruktur til konfiguration af IIS 7.5-brugerfladen, IIS Manager, til fjernadministration i IIS 7.5.

Tilgængelig

Tilgængelig

Tilgængelig

Utilgængelig

IIS 6.0-administrationskompatibilitet

IIS 6.0-administrationskompatibilitet sikrer fremadkompatibilitet til dine programmer og scripts, som anvender Admin Base Object (ABO) og Active Directory Service Interface (ADSI) API'er. På denne måde kan du bruge eksisterende IIS 6.0-scripts til at administrere en IIS 7.5-webserver.

Tilgængelig

Tilgængelig

Tilgængelig

Tilgængelig

IIS-metabasekompatibilitet

IIS 6.0-metabasekompatibilitet leverer infrastruktur til forespørgsel i og konfiguration af metabasen, så du kan køre programmer og scripts, skrevet i tidligere versioner af IIS, som benyttede Admin Base Object (ABO) eller Active Directory Service Interface (ADSI) API'er.

Tilgængelig

Tilgængelig

Tilgængelig

Tilgængelig

IIS 6 WMI-kompatibilitet

IIS 6.0 WMI-kompatibilitet leverer Windows Management Instrumentation (WMI) scriptgrænseflader til programmæssig administration og automatisering af opgaver til IIS 7.5 vha. en samling scripts, som du opretter i WMI-udbyderen. Du kan administrere steder med denne tjeneste vha. WMI CIM Studio-, WMI Event Registration-, WMI Event Viewer- og WMI Object Browser-værktøjer.

Tilgængelig

Tilgængelig

Tilgængelig

Utilgængelig

IIS 6-scriptværktøjer

IIS 6.0-scriptværktøjer giver mulighed for at fortsætte anvendelsen af IIS 6.0-scriptværktøjer, som er bygget til at administrere IIS 6.0 i IIS 7.5. Dette er særligt nyttigt, hvis dine programmer og scripts anvender ActiveX Data Objects (ADO) eller Active Directory Service Interface (ADSI) API'er. IIS 6.0-scriptværkrøjer kræver API'et WAS-konfiguration.

Tilgængelig

Tilgængelig

Tilgængelig

Utilgængelig

IIS 6 Management Console

IIS 6.0 Manager leverer infrastruktur til administration af fjerne IIS 6.0-servere fra denne computer.

Tilgængelig *

Tilgængelig

Tilgængelig

Utilgængelig

* Dette modul er ikke tilgængeligt på en serverkerneinstallation.

FTP-serverfunktioner (File Transfer Protocol)

Funktionens navn/ beskrivelseWindows Server 2008 R2-udgaverWindows 7 Ultimate-, Professional- og Enterprise-udgaverWindows 7 Home Premium-udgaveWindows 7 Home Basic- og Starter-udgaver

FTP-server

Med FTP-servere overføres filer mellem en klient og en server ved hjælp af FTP-protokollen. Brugere kan oprette en FTP-forbindelse og overføre filer ved at bruge en FTP-klient eller en FTP-aktiveret webbrowser.

Tilgængelig

Tilgængelig

Utilgængelig

Utilgængelig

FTP-tjeneste

Aktiverer FTP-udgivelse på en webserver.

Tilgængelig

Tilgængelig

Utilgængelig

Utilgængelig

Mulighed for FTP-udvidelse

Aktiverer understøttelse af funktioner til FTP-udvidelse såsom brugerdefinerede providere, ASP.NET-brugere eller IIS Manager-brugere.

Tilgængelig

Tilgængelig

Utilgængelig

Utilgængelig

Internet Information Services Hostable Web Core

Funktionens navn/ beskrivelseWindows Server 2008 R2 -udgaverWindows 7 Ultimate-, Professional- og Enterprise-udgaverWindows 7 Home Premium-udgaveWindows 7 Home Basic- og Starter-udgaver

Internet Information Services Hostable Web Core

Kernekomponenter i IIS-webprogrammer kan bruges af eller tilknyttes andre programmer. Det betyder, at HTTP-anmodninger fra IIS 7-komponenttjenester kan få direkte adgang til et program. Denne løsning gør det nemmere at aktivere grundlæggende webserverfunktioner i forbindelse med brugerdefinerede programmer eller fejlfindingsprogrammer.

Tilgængelig

Tilgængelig

Tilgængelig

Tilgængelig

Se også


Indholdsfortegnelse